19.6.10

Reportatge final del programa RSE.PIME

Podeu veure el vídeo de reportatge final del programa RSE.PIME on ens aporten les seves opinions i valoracions els directius i directives d'algunes pimes que han implementat polítiques de RSE a les seves empreses. Al llarg del reportatge es van veient les imatges del curs de formació i de les activitats complementàries que es van portar a terme al llarg del programa.El programa RSE.PIME va ser promogut conjuntament pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya i el Consell General de Cambres de Catalunya, amb l'objectiu de fer possible la implantació de la Responsabilitat Social Empresarial a les petites i mitjanes empreses catalanes així com el foment d’una nova cultura empresarial que millori la seva gestió.

Aquest programa ha fet  un acompanyament personalitzat durant 15 mesos a 30 empreses, facilitant així la incorporació de criteris de responsabilitat social en els sistemes de gestió empresarials.

El procés es va iniciar amb una diagnosi que va permetre conèixer l’estat actual de cada empresa en relació als diferents compromisos de la responsabilitat social empresarial. Els resultats d’aquesta diagnosi van permeten per una banda identificar les mesures correctores i definir un pla de millora, i per l’altra visualitzar i conscienciar sobre els comportaments responsables que ja està portant a terme l’organització.

Web del programa: www.rsepime.cat

Nota: Josep Maria Canyelles, promotor de Responsabilitat Global, ha pres part en l'organització del programa en qualitat d'assessor tècnic de la Cambra de Comerç de Barcelona i ha dirigit el curs de formació de 24 hores que es va portar a terme per als equips directius de les pimes participants.

Apunts relacionats:
22.4.10 Acte de balanç de l'RSE.PIME
11.11.09 Jornada sobre RSE i creixement empresarial
24.4.09 Jornada de Difusió de Responsabilitat Social Empresarial
10.9.08 S'engega l'RSE.PIME, un ambiciós programa per a facilitar la implantació de l'RSE a les pimes catalanes

0 comentaris: