2.3.13

L'obsessió de Montoro per fer col·lapsar les institucions

Els despropòsits dels ministre Montoro i del conjunt de l'executiu espanyol arriben al paroxisme. Entre les moltes barrabassades, ara impediran que els Ajuntaments puguin exigir als secretaris, tresorers i interventors municipals conèixer la llengua del país, fet que pot provocar una paràlisi del funcionament normal.

Mentre que l’antiga versió de la normativa de règim local permetia als consistoris fixar la llengua pròpia com a requisit, la reforma del règim local que va presentar el ministre Cristóbal Montoro en consell de govern el passat 15 de febrer, i que encara s’ha d’aprovar a les Corts, és desfavorable a aquest fet.

Així, el darrer redactat d’aquesta normativa elimina la possibilitat que tenien fins ara els ajuntaments d'exigir coneixements de català en les places d'habilitació estatal que convoquessin. El primer redactat de la reforma de la llei encara mantenia un fragment del text vigent: "D'acord amb el que es preveu en la relació de llocs de feina, es podrà exigir com a requisit per a l'adjudicació del lloc l'acreditació de la llengua autonòmica cooficial en l'àmbit territorial de l'entitat local". Però en la darrera versió aprovada en el consell de ministres aquest tros ha desaparegut.

L'obsessió malaltissa per a provocar el conflicte a Catalunya, trencar la cohesió social, i provocar el col·lapse de les institucions per la via econòmica i normativa, desplega tot l'afany recentralitzador i uniformitzador.