14.3.13

Maltracte animal repugnant: servir animals agonitzant

[ca] Maltracte animal repugnant: servir animals agonitzant
Tinc la sensació que el maltracte als animals marca un cert límit de l'espai civilitzat. Per més que la cosa aparenti moderna, cool, i fins i tot d'interès turístic, és un esdeveniment a analitzar per antropòlegs i potser fins i tot per psicòlegs, perquè no entenc què pot portar a un representant de l'espècie humana, de manera, a més, de manera conscient, organitzada, planificada, promoguda, anunciada... a fer del maltracte animal un espectacle i fins i tot un àpat. I es veu que això que veureu en aquest vídeo s'està convertint a la Xina en una moda i competeixen per ser el cuiner que amb més rapidesa serveix el plat a taula, amb l'animal agonitzant.

[es] Maltrato animal repugnante: servir animales agonizando
Tengo la sensación de que el maltrato a los animales marca un cierto límite del espacio civilizado. Por más que la cosa aparente moderna, cool, e incluso de interés turístico, es un evento a analizar por antropólogos y quizás incluso por psicólogos, porque no entiendo qué puede llevar a un representante de la especie humana, y además, de manera consciente, organizada, planificada, promovida, anunciada... a hacer del maltrato animal un espectáculo e incluso una comida. Y se ve que lo que veréis en este vídeo se está convirtiendo en
China en una moda y compiten por ser el cocinero que con más rapidez sirve el plato en la mesa, con el animal agonizante.

Speed Cooking- serving live snake and fish