2.3.13

Blog de qualitat democràtica


[ca] És responsabilitat dels governs dissenyar i executar les accions necessàries  per donar resposta a les necessitats ciutadanes. Però en una democràcia de qualitat els governs tenen, a més, una responsabilitat afegida. Cal treballar en un doble vessant: el què i el com. Fer les polítiques públiques adequades i, alhora, aprofundir i millorar el sistema democràtic del qual sorgeixen, precisament, aquestes polítiques públiques. El bloc de la qualitat democràtica és un espai obert a la conversa al voltant de projectes, activitats, o notícies d’interès per a la millora de la qualitat del sistema democràtic. Recull informació d’actors diversos, i pretén esdevenir una eina interactiva amb la ciutadania. http://blocs.gencat.cat/blocs/AppPHP/qualitatdemocratica/

[es] Es responsabilidad de los gobiernos diseñar y ejecutar las acciones necesarias para dar respuesta a las necesidades ciudadanas. Pero en una democracia de calidad los gobiernos tienen, además, una responsabilidad añadida. Hay que trabajar en una doble vertiente: el qué y el cómo. Hacer las políticas públicas adecuadas y, al mismo tiempo, profundizar y mejorar el sistema democrático del que surgen, precisamente, estas políticas públicas. El blog de la calidad democrática es un espacio abierto a la conversación en torno a proyectos, actividades, o noticias de interés para la mejora de la calidad del sistema democrático. Recoge información de actores diversos, y pretende convertirse en una herramienta interactiva con la ciudadanía http://blocs.gencat.cat/blocs/AppPHP/qualitatdemocratica/es


[ca] La independència de Catalunya: en resposta a Joseph Weiler, per Nico Krisch, professor de Dret Internacional de la Hertie School of Governance de Berlín i professor ICREA a l’ Institut Barcelona d’Estudis Internacionals

[es] La independencia de Cataluña: en respuesta a Joseph Weiler, por Nico Krisch, profesor de Derecho Internacional de la Hertie School of Governance de Berlín y profesor ICREA del Institut Barcelona d’Estudis Internacionals
[ca] Legalitat i legitimitat. Per Eduard Sagarra Trias. President de l’Associació per a les Nacions Unides, advocat i professor d’ESADE.
[es] Legalidad y legitimidad. Por Eduard Sagarra Trias, presidente de la Asociación para las Naciones Unidas, abogado y profesor de ESADE

[ca] Sobre la legalitat i legitimitat de la consulta al poble català, per Montserrat Tudela i Penya, directora de la revista Auriga
[es] Sobre la legalidad y legitimidad de la consulta al pueblo catalán, por Montserrat Tudela i Penya, directora de la revista Auriga
[ca] Aprofundiment democràtic europeu i autodeterminació. Per Anna Arqué i Solsona, responsable a Catalunya de l’International Commission of European Citizens (ICEC).
[es] Profundización democrática europea y autodeterminación. Por Anna Arqué i Solsona, responsable en Catalunya del International Commission of European Citizens (ICEC).