27.3.13

Activitat duta a terme a la comarca del Baix Penedès

Presentem un recull de l'activitat duta a terme al Vendrell, Calafell i la comarca del Baix Penedès
 

16.6.14 La Responsabilitat Social ajuda a millorar la destinació turística del Penedès
Penedès Destinació Turística Responsable: Jornada de cloenda al Vendrell, amb la participació de l'alcalde i la regidora de turisme.

  • El compromís dels operadors pot afavorir que es valori per l'autenticitat, la sostenibilitat i l'excel·lència.
  • El projecte Penedès Destinació Turística Responsable ha permès descobrir que uns atributs de responsabilitat i sostenibilitat poden enriquir els actius del territori i millorar-ne l'atracció turística.
  • La iniciativa s'ha portat a terme durant un any amb 20 empreses, 5 de cada destinació: el Vendrell, Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès i Igualada.
  • Divendres 6 de juny es va celebrar la jornada de cloenda amb les empreses participants del Vendrell, organitzada per l'associació empresarial Impulsa Penedès.
Josep Maria Canyelles, soci consultor de Vector 5 · Excel·lència i Sostenibilitat, empresa que ha dirigit el projecte, ha descrit com s'ha portat a terme i què ha permès. Ha destacat que la principal dificultat quan treballes amb microempreses i empreses petites és que inicialment comprenguin que no estem parlant de filantropia sinó d'un enfocament netament empresarial, que cada cop més les organitzacions que aspiren a l'excel·lència van incorporant com a mostra de bona gestió. També ha fet esment a la importància per a aquest tipus d'empreses que el reconeixement els vingui d'experts i institucions, ja que de vegades ja una certa prevenció a exhibir un mateix la feina ben feta. Abordant el repte respecte al turisme, ha explicat que una potència turística com Catalunya té el repte de millora del percentatge de turistes que tornin, tot fent veure que amb màrqueting i qualitat no n'hi ha prou i que per desenvolupar el sentit d'autenticitat que avui busca un segment creixent de turistes cal un sentit de compromís i coherència que sols podrem desenvolupar per mitjà de la gestió de la responsabilitat social.  [es] La Responsabilidad Social ayuda a mejorar el destino turístico del Penedès


2013 Direcció del projecte el Vendrell, Destinació Turística Socialment Responsable (TSR Turisme Eix Diagonal i Gran Penedès), liderat per la Fundació ProPenedès, amb la col·laboració de l'Ajuntament del Vendrell i altres, i la direcció tècnica de Vector 5, Excel·lència i Sostenibilitat.

7-3-13 Reunió amb els agents econòmics del territori per a mostrar i dialogar sobre el projecte
19-4-13 i 9-4-13 Curs de formació sobre RSE per a empreses dels subsectors relacionats amb el turisme del territori.


14.12.10 Taller de Responsabilitat Social per a pimes i microempreses al Vendrell

12.12.10 Ràdio el Vendrell entrevista Josep Maria Canyelles

La ràdio municipal del Vendrell ha estrevistat Josep Maria Canyelles. Podeu descarregar-vos l'entrevista en aquest enllaç i anar al fragment dels minuts 1:10:45  a  1:31:45.3.5.10 Canyelles parla davant la Xarxa Emprenedora del Vendrell sobre RSE i microempreses
  • Josep Maria Canyelles ha estat el convidat al Matí de Networking de la xarxa d'emprenedors del Vendrell
  • L'RSE també és de gran interès per als emprenedors i les microempreses
  • Hi han assistit 30 persones emprenedores
Aquest dilluns 3 de maig, la Xarxa Emprenedora del Vendrell ha tingut com a convidat Josep Maria Canyelles, promotor de Responsabilitat Global, per a presentar el sentit de la Responsabilitat Social aplicat a les microempreses i als emprenedors.

Canyelles s'ha presentat també com un emprenedor i un professional independent, mostrant alguns detalls del seu propi compromís d'RSE i explicant que l'RSE s'ha d'integrar des del primer moment al projecte empresarial, al pla d'empresa, dins els valors corporatius, l'estratègia, l'estil comercial, i fins i tot la pròpia missió.

Mitjançant l'exemple d'algunes empreses de mida petita, ha mostrat que l'RSE és un enfocament de gestió apte per a empreses de qualsevol dimensió però que sempre es dóna una correlació amb el fet que es tracta d'empreses ben gestionades i que aspiren a l'excel·lència. No trobarem enfocaments d'RSE en empreses mediocres, i això no té res a veure amb la dimensió.


3.4.06 10è Simposi Universitat & Empresa. Josep Maria Canyelles parlarà sobre RSE en el 10è Simposi Universitat & Empresa. Em plau presentar el Simposi que, en la seva desena edició, organitzen conjuntament el Consorci Universitari del Baix Penedès i la Universitat Rovira i Virgili...

2005-2012 Consultoria i acompanyament Fundació Santa Teresa (diferents períodes)1999-2003 Diverses xerrades a càrrec de Josep Maria Canyelles, gerent de l'Institut Català del Voluntariat de la Generalitat de Catalunya (INCAVOL).

 


1989-1993 Promotor i director de l'Escola d’Educació Ambiental el Tremall (a Calafell)