27.3.13

Iniciativa de Destinació Turística Socialment Responsable als territoris del Penedès

 • Es posa en marxa una iniciativa de Destinació Turística Socialment Responsable als territoris del Penedès
 • En el projecte hi participen les ciutats de Vilanova i la Geltrú, el Vendrell, Igualada i Vilafranca del Penedès, sota el lideratge de la Fundació Pro Penedès
 • La iniciativa permet desenvolupar el concepte de Territori Socialment Responsable en un sector d'elevat interès econòmic
 • Josep Maria Canyelles i Albert Huerta, socis de Vector 5 · Excel·lència i Sostenibilitat són els promotors tècnics i consultors del projecte
 • El projecte ha estat reconegut com a innovador pel Servei d'Ocupació de Catalunya

Aquest projecte planteja desenvolupar les destinacions turístiques corresponents al Penedès com uns territoris socialment responsables, com a estratègia per a enfortir la seva capacitat de creació de riquesa de manera respectuosa amb els requeriments de la societat, i amb especial èmfasi en el manteniment i creixement de l'ocupació i l'increment de la qualitat laboral.

La responsabilitat social és un enfocament de negoci que pretén desenvolupar unes empreses més competitives a partir de la seva sostenibilitat, en tots els cinc vectors: econòmic, ambiental, social, laboral i bon govern, i mitjant la creació de confiança en els grups d'interès. Per això, la seva metodologia posi un gran èmfasi en els compromisos, la gestió integrada, el diàleg amb els grups d'interès, o la rendició de comptes.

El programa permetrà capacitar les empreses i els agents del territori, fer accions d'acompanyament a les empreses, i promoure la implantació d'iniciatives concretes. Entre les empreses es proposaran iniciatives concretes com ara: integració de persones amb discapacitat o col·lectius de risc, plans d'igualtat, plans de gestió de la diversitat, mesures ambientals, codificació dels valors ètics corporatius, definició de l'estratègia corporativa d'RSE...

Entre els agents es treballarà l'estratègia de territori socialment responsable, com desenvolupar aquests atributs vinculats a la marca de territori, i establir objectius i hipòtesis sobre com aquest model hauria de de reportar un retorn quantificable en sostenibilitat empresarial, social, laboral i ambiental.

Oportunitat

La necessitat de diferenciar-se d'altres territoris requereix liderar un model de turisme compromès amb el territori i amb els reptes socials, ambientals, laborals... Aquesta diferenciació és oportuna per a gran part del model turístic del territori, ja sigui amb el turisme familiar, el turisme industrial, el turisme cultural, el turisme esportiu o d'esdeveniments, o l'enoturisme.

El turisme és un sector fonamental a les dues comarques litorals d'aquest territori, el Garraf i el Baix Penedès, alhora que mostra oportunitats de major desenvolupament a l'Alt Penedès i a l'Anoia a partir de l'enoturisme i el turisme industrial respectivament.

El turisme segueix sent una gran aposta a Catalunya i en el futur ho serà més. Alhora, en aquest moment no és negligible la necessitat d'internacionalitzar més l'economia catalana en tots els sectors davant el procés de transició nacional, i fer-ho sota un model d'excel·lència i responsabilitat social que marqui una imatge exterior de país avançat i compromès.

Foto: 19/03/2013 Josep Maria Canyelles presenta la iniciativa de Destinació Turística Socialment Responsable als agents econòmics de la Taula de Turisme i Comerç de Vilanova i la Geltrú


RSE en el sector turístic

La Declaració de Ciutat del Cap sobre turisme responsable a les destinacions, que es va pactar en un acte derivat de la Cimera Mundial sobre Desenvolupament Sostenible celebrada a Sud-àfrica el 2002, ens aporta criteris sobre el marc de l'RSE en el sector. Segons aquesta Declaració, el turisme i l’hoteleria responsables tenen les característiques següents:
 • Minimitzen els impactes negatius que hi pugui haver des dels punts de vista econòmic, ambiental i social.
 • Generen beneficis econòmics per a la població local i incrementen el benestar de les comunitats amfitriones, incloses les condicions laborals i el desenvolupament professional a la indústria.
 • Involucren la comunitat local en les decisions que afecten la seva vida i el seu benestar.
 • Contribueixen positivament a la conservació i promoció del patrimoni natural i cultural, així com al manteniment de la diversitat.
 • Ofereixen experiències més agradables als turistes-hostes a través de la possibilitat d’un contacte més significatiu amb la població local i una major comprensió dels aspectes culturals, socials i ambientals de la localitat o destinació.
 • Faciliten l’accessibilitat a les persones amb discapacitats físiques.
 • Tenen en compte les diferències culturals, promouen el respecte entre visitants i comunitat amfitriona, i fomenten la seguretat i l’orgull entre la població local. 


Vector 5 · Excel·lència i Sostenibilitat és una consultoria que ajuda les empreses i les organitzacions a desenvolupar la seva excel·lència social mitjançant la gestió de la seva Responsabilitat Social de manera que aporti valor i sostenibilitat tant a l'empresa com als seus grups d’interès i al conjunt de la societat.  Disposa d'una gran especialitat en RSE en el sector turístic.