28.5.12

Què és la responsabilitat social?

Què és l'RS?
L’RS és un model innovador de gestió de les empreses i organitzacions basat en criteris responsables en els àmbits econòmic, social i ambiental, que s’orienta a incrementar la seva competitivitat i fomentar el seu desenvolupament sostenible, alhora que contribueix a construir una societat millor.

La Comissió Europea, en el Llibre verd per al foment d’un marc europeu per a la responsabilitat social de les empreses  (Comunicació de la Comissió Europea de l’any 2001) defineix l’RSE com “la integració voluntària per part de les empreses de les qüestions socials i mediambientals en les operacions i en les relacions amb els grups d’interès: clients, proveïdors, treballadors, accionistes, la comunitat en què opera”.

Les principals característiques són:
  • L’RS va més enllà del compliment de les lleis i la normativa vigent aplicable, ja que aquestes són obligacions que ha de complir qualsevol empresa o organització pel fet de desenvolupar la seva activitat i, per tant, són el punt de partida sobre el qual ha de desenvolupar-se l’RS.
  • L’RS és una pràctica voluntària i conscient d’adopció de patrons o exigències en matèria de gestió de les organitzacions socialment compromeses.
  • L’RS es basa en el desenvolupament sostenible, com la conjunció dels aspectes econòmic, social i ambiental, relegant objectius de maximització de beneficis a curt termini per d’altres que fan compatible a llarg termini el creixement econòmic amb la protecció del medi ambient i les iniciatives socials.
  • L’RS es caracteritza també per la seva transversalitat, entesa com una nova cultura que impregna tota l’empresa o organització i és present en totes les àrees de gestió així com en tots els països en els que opera.
  • L’RS basa el seu èxit en la transparència i la participació de les parts interessades en tota la cadena de valor així com en els diversos àmbits d’actuació de l’empresa.
  • L’RS pot aplicar-se a qualsevol tipus d’empresa o organització.
Llibre verd de la comissió europea 
Preguntes més freqüents 
Aquesta informació ha estat extreta del web RSCat de la Generalitat de Catalunya