12.5.12

Ashoka busca emprenedors a Catalunya

Ashoka, la major xarxa global d'emprenedors Socials, busca persones a Catalunya i a l'Estat espanyol que s'estiguin enfrontant a importants problemàtiques i reptes socials, posant en pràctica solucions innovadores, i atacant les causes, i no les conseqüències, d'aquestes problemàtiques.

Quin tipus de candidats/es busca Ashoka?

  • Persones amb una solució innovadora amb el potencial de canviar els patrons i les regles del joc. Pot ser una nova perspectiva d'afrontar un problema o una estratègia eficaç per enderrocar barreres existents a una solució ja existent.  
  • Amb molta creativitat per a la resolució de les dificultats típiques en la implementació de solucions noves
  • Amb una trajectòria emprenedora que mostri la capacitat de la persona de concretar idees en accions.
  • Que el seu objectiu sigui maximitzar l'impacte social
  • Amb una ètica inqüestionable
Què ofereix Ashoka als emprenedors seleccionats?Ashoka ofereix espais de coordinació estatal i internacional que obren la possibilitat als Emprenedors Socials de col·laboracions i aliances amb altres Emprenedors de la xarxa d'Ashoka. Igualment es promou la col·laboració amb altres socis, que els puguin donar suport tècnic i professional per maximitzar l'impacte social.En aquells casos en què es considera necessari, Ashoka ofereix també un estipendi (suport econòmic), durant tres anys, per ajudar els Emprenedors a consolidar i difondre la seva innovació social.Aquest any estem centrant els nostres esforços en la recerca d'innovacions en el camp de l'ocupació i la salut. Molts Emprenedors Socials de la xarxa global d'Ashoka ja estan desenvolupant innovacions en aquests camps en altres països.  

Aquí van alguns exemples inspiradors:

 Frank Hoffman, a Alemanya, està optimitzant els recursos de la sanitat pública del seu país en el diagnòstic del càncer de mama. Frank ha desenvolupat una tècnica d'exploració tàctil, que duen a terme dones invidents, que ha demostrat ser més eficaç que l'exploració superficial que realitzen els metges i més econòmica que una mamografia convencional. A causa de l'elevat cost d'algunes proves, aquestes s'estaven restringint a determinats perfils de risc. Introduint aquesta nova tècnica d'exploració, es manté la capacitat de detecció precoç, i s'obre un nínxol d'ocupació per a la un col·lectiu les habilitats especials del qual estan normalment desaprofitades. http://www.ashoka.org/fellow/frank-hoffmann 

Saïd Hammouche, a França, està lluitant contra la discriminació laboral de joves procedents de barris o grups tradicionalment exclosos, en demostrar els avantatges d'incorporar en equips de gestió. Per això ha creat una entitat de recursos humans especialitzada en la promoció de la diversitat en les empreses. Només el 2011, aquest model va aconseguir col·locar 550 persones en empreses com BNP o institucions com la UNESCO. http://www.ashoka.org/fellow/said-hammouche 

Els Emprenedors Socials d'Ashoka a Catalunya i a l'Estat espanyol estan treballant en àmbits molt diversos com la integració, el desenvolupament rural, l'educació, l'habitatge... etc. Coneix els seus projectes aquí: http://www.ashoka.es/fellows 

Nomina 01:00 Emprenedor Social: http://www.tfaforms.com/208458