10.5.12

22a edició del Fòrum de l’Auditor Professional

Aquest any se celebra la 22a edició del Fòrum de l’Auditor Professional, com és habitual, a l’Hotel Melià Sitges. Aquesta trobada tindrà lloc els dies 5 i 6 de juliol sota el lema AUDITORIA: FIABILITAT I CONFIANÇA. A la inauguració comptarem amb la presència del rector de la Universitat de Barcelona, Excm. Sr. Dídac Ramírez, i de la presidenta de l’ICAC, Il·lma. Sra. Ana María Martínez–Pina. A la clausura comptarem amb la presència del conseller d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, Hble. Sr. Andreu Mas–Colell, i del president de l’ICJCE, Sr. Rafael Cámara. El programa tècnic presentarà dotze sessions tècniques paral·leles, que esperem s’ajustin a l’interès i inquietuds dels auditors. També està programada una conferència inaugural i una sessió plenària de debat econòmic, moderada per un periodista d’aquest àmbit.

Com sempre, el Fòrum comptarà amb la participació de professionals de tot l’Estat que debatran i compartiran inquietuds i experiències, dins del marc acollidor que ofereix la localitat de Sitges, tant per als participants del Fòrum com per als acompanyants.


Dijous 5 de juliol
08:30h - 09:30h
Acreditacions i lliurament de material
09:30h - 10:00h
Inauguració
Il·lm. Sr. Miquel Forns, Alcalde de Sitges
Excm. Sr. Dídac Ramírez, Rector de la Universitat de Barcelona
Il·lma. Sra. Ana María Martínez-Pina, Presidenta de l’Institut de Comptabilitat i     Auditoria de Comptes
Sr. Daniel Faura, President del Col·legi de Censors Jurats de Comptes Catalunya
10:00h - 11:00h
CONFERÈNCIA INAUGURAL   
A càrrec del Sr. Antón Costas, catedràtic Política Econòmica de la Universitat de Barcelona i vicepresident del Cercle d'Economia

11:00h - 11:30h
Pausa - Café
11:30h - 13:00h
Sessions
Sessió 1: Reporting integrat
Sessió 2: Adaptació de les Normes internacionals d’auditoria a Espanya
Sessió 3: Normativa comptable del sector públic
13:00h – 14:00h
Sessions tècniques de patrocinadors i col·laboradors
14:00h – 16:00h
Dinar
16:00h – 17:30h
Sessions
Sessió 4: Efectos de la reforma de la Ley concursal
Sessió 5: Responsabilitat de les persones jurídiques
Sessió 6: Noves oportunitats i nous horitzons per als auditors
17:30h – 18:00h
Pausa – Café
18:00h – 19:30h
Sessions
Sessió 7: Informes pericials en entorns de frau
Sessió 8: Novetats fiscals i laborals: efectes en els treballs d’auditoria
Sessió 9: Propostes de millora en el Pla General Comptable
21:00h – 00:00h
Sopar a l’Hotel Dolce (Avinguda del Camí de Miralpeix, 12  08870 Sitges)

Divendres 6 de juliol
09:30h - 11:00h
Sessions
Sessió 10: De què parlem quan parlem de valor raonable?
Sessió 11: Informació financera correcta i fiable
Sessió 12: Impacte dels canvis normatius a l’auditoria
11:00h - 11:30h
Pausa - Café
11:30h - 13:00h
SESSIÓ PLENÀRIA
Coordinador: Josep Maria Ureta, Periodista
Ponents: Josep Lluis Bonet, President de Freixenet
José García Montalvo, Catedràtic del departament d’Economia i Empresa de la Universitat Pompeu Fabra

13:00h - 14:00h
Clausura
Hble. Sr. Andreu Mas-Colell, Conseller del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya
Sr. Rafael Cámara, President de l’Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España
Sr. Daniel Faura, President del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya

14:00h - 15:00h
Còctel – Dinar