8.5.12

Vodafone i la infància: web sobre ús segur d'internet

Vodafone ha creat una pàgina sobre ús segur d'internet per a infància (www.vodafone.es/padres) que conté tant la informació sobre les iniciatives sectorials en què participa la companyia, com informació pràctica adreçada especialment als pares i tutors que tenen infants i joves al seu càrrec.

L'eina integra temes com el control parental per a la navegació des d'ordinador, guies privacitat de xarxes socials, filtres en els navegadors de cerca,  consells que facilitaran l'aprenentatge del món digital on nens i joves viuen constantment, i amb recursos i enllaços per buscar més informació que pot resultar del seu interès.

Vodafone entén que tots els usuaris (adults i menors) han de poder obtenir el màxim benefici de l'ús de les TIC de forma segura i responsable. És per això que desenvolupa aquest tipus d'eines des de l'any 2004 i col·labora activament en les principals iniciatives sectorials, tant nacionals com internacionals, com ara: el Codi de Conducta per a l'Ús Segur pels menors en l'Accés a Serveis de Continguts, la Aliança Mòbil contra el Contingut d'Abusos Sexuals a Menors, o el Botó de denúncia per a la lluita contra la pornografia infantil. Dos comentaris:


1) Espero que, al costat d'aquesta iniciativa, també hagin pogut avançar en algun protocol per a evitar el que ja vaig denunciar fa un any en referència a la situació viscuda personalment en què un menor de 10 anys d’edat, des del moment de la compra del número de telèfon de Vodafone, va estar rebent trucades, missatges de veu i SMS sol·licitant serveis de prostitució, sense obtenir en primera instància resposta satisfactòria de la companyia:
2) Sembla que la iniciativa sols s'adreça a una part de la seva clientela, ja que no incorpora la llengua d'un percentatge significatiu de clients. L'RSE integra els drets humans, sens dubte, però no costa gaire d'entendre que també ha d'integrar el respecte als clients i als països on s'opera. L’article 128-1 del Codi de consum estableix les informacions que les persones consumidores tenen dret a rebre en llengua catalana. En conseqüència, en la mesura que el web de l'empresa presta serveis a Catalunya i s’adreça a potencials consumidors catalans i incorporen informació recollida en l’article esmentat, aquestes informacions han d’aparèixer, almenys, en català.