25.5.12

El refús als peatges, crisi o oportunitat?

El RACC també reflexiona sobre el conflicte dels peatges:


Les últimes setmanes s’ha revifat el debat sobre el model de finançament de les vies d’alta capacitat a Espanya, concretament sobre el paper del sistema de peatges. La percepció d’una part de la població és, sens dubte, que hi ha una manca d’equitat en les condicions d’ús d’aquestes vies. Efectivament, l’anàlisi del percentatge de vies de pagament sobre el total de vies d’alta capacitat expressa importants diferències per comunitats. A Extremadura, Cantàbria o les Canàries totes les vies d’alta capacitat són gratuïtes; a Astúries, Andalusia i les dues Castelles el percentatge de quilometratge gratuït oscil·la entre el 85% i el 95%, mentre que a La Rioja, Catalunya, País Basc o Galícia les proporcions de pagament són molt més elevades.

L’article "El refús als peatges, crisi o oportunitat?" analitza aquest desequilibri territorial –que pren avui una repercussió excepcional davant la necessitat d’equilibrar els comptes públics– i planteja una sèrie d’alternatives al model actual. El RACC ha presentat a més el document "Elements per a un sistema equitatiu i eficient de finançament de la xarxa de carreteres d’alta capacitat (RAC) a Espanya", en què aposta per establir la desgravació fiscal per als peatges sobre la quota de l’IRPF.

A fons: Proposta RACC: Elements per a un sistema equitatiu i eficient de finançament de la xarxa de carreteres d’alta capacitat (RAC) a Espanya El refús als peatges, crisi o oportunitat?