23.5.12

El multilingüisme a l'empresa catalana

Aquesta vol ser la primera reflexió de tres que parlaran de la gestió de les llengües en el món de l’empresa com a factor estratègic de millora. Una política clara de quin paper juguen les llengües en una empresa i per què és un camí que porta a un increment del benefici econòmic, alhora que reverteix en la qualitat del servei i en una relació coherent amb l’entorn, els mercats i la clientela.

Començarem en aquest número resumint algunes de les dades de l’informe “El multilingüisme a les empreses catalanes”, que podeu trobar a l’apartat ‘Punt d’atenció a l’empresa’.
  • A Catalunya, 20.408 companyies (un 16% del total) comercialitzen els seus productes i serveis a l’estranger.
  • Un 24,2% de les empreses consideren la formació tècnica i el coneixement d’idiomes com a principals reptes per a l’activitat comercial fora del país.
  • L’anglès i el francès són les llengües usades per més empreses en els mercats europeus, en un 69,2% i un 55,3%, respectivament.
  • El català i el castellà són les llengües usades per més empreses en les relacions comercials a Catalunya, en un 97% i un 81%, respectivament.
  • Només el 37,8% de les empreses ha creat una estratègia formal de comunicació.
  • Només un 10,6% de les empreses ha contractat traductors o intèrprets en els darrers 5 anys.
  • El 25% de les empreses més grans (entre 100 i 249 treballadors) usen l’anglès com a llengua interna de treball.
  • Només el 6,3% de les empreses és conscient que necessitarà formació en qüestions culturals internacionals si vol treballar –i tenir èxit– en nous mercats.
Aquestes dades de l’estudi, fet per l’Institut DYM en col·laboració amb la Càtedra de Multilingüisme Linguamón, de la Universitat Oberta de Catalunya, s’han aconseguit a partir d’enquestes fetes a un miler d’empreses entre 10 i 249 treballadors. L’estudi és un bon punt de partida per reflexionar sobre la importància de les llengües en l’àmbit laboral.

Extret del Butlletí Garrotxa empresarial