12.11.09

Vostès no estan en disposició de demanar responsabilitat social...

M'imagino una reunió entre Greenpeace i Decathlon, en la qual els primers demanen la no utilització de productes agressius amb el medi ambient i el responsable de RSE de Decathlon li replica: "Escolti, hi estic d'acord, però vostès no estan en disposició de demanar responsabilitat social...
Així és com acaba un article que acabo de llegir. El tema? Doncs encara l'actitud de Greenpeace i la seva manca de respecte, de sensibilitat i de coherència. Podeu llegir-lo sencer a Greenpeace, a la lluna de València (Tais Bastida)