20.11.09

Promovent les Regions Socialment Responsables a Colòmbia


[ca] Promovent les Regions Socialment Responsables com un mitjà per a propiciar el compliment dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM) i / o Pacte Mundial de les Nacions Unides, el desenvolupament local i la competitivitat i, la distribució equitativa dels recursos suportada en les particularitats de l'economies i els avantatges de les diferents regions. El Port de Barcelona i la Fundació Logística Justa hi participen representades pel consultor català Xavier Agulló.

Vegeu tota la programació de l'esdeveniment

[es] Promoviendo las Regiones Socialmente Responsables como un medio para propiciar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y/o Pacto Mundial de las Naciones Unidas, el desarrollo local y la competitividad y, la distribución equitativa de los recursos soportada en las particularidades de la economías y las ventajas de las diferentes regiones. El Port de Barcelona y la Fundació Logística Justa participan representadas por el consultor catalán Xavier Agulló.