21.11.09

La llei espanyola de contractes públics «no respecta el principi d’igualtat» i suposa un risc de frau

Després d'unes setmanes aclaparats per les notícies de corrupció, ara la Comissió Europeu denuncia que la llei de contractes del sector públic aprovada al 2007 suposa un gran risc per a les operacions fraudulentes i la corrupció.

I com que el Govern espanyol s'ha negat a a corregir la seva legislació sobre la matèria (malgrat els dos requeriments formal) ara l’Executiu comunitari ha decidit presentar una denúncia contra Espanya davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (UE) per violació del dret comunitari.

Sorprèn que davant dels casos de corrupció, solament es mostri preocupació per alguns aspectes estètics i no es vagi al fons de la qüestió. Finançament dels ajuntaments, finançament dels partits polítics, ètica i responsabilitat dels partits polítics, RSA o responsabilitat social de l'administració pública, sistemes electorals... i també per descomptat el marc legal. Un marc legal que per exemple permet alteracions rellevants un cop ja ha estat adjudicat el contracte i que pot afavorir no solament la corrupció sinó la seva conseqüència per als contribuents: encarir el cost final de les obres públiques o els serveis per als ciutadans. 

Les queixes de la Comissió Europea se centren especialment en el règim de modificació dels contractes públics després de la seva adjudicació establerta a la llei espanyola de contractació pública del 2007. Les disposicions de la llei espanyola donen a l’Administració o als òrgans de contractació pública «amplis poders per modificar les clàusules fonamentals dels contractes públics després de la seva adjudicació, sense que les condicions de modificació s’hagin establert als documents contractuals de manera clara, precisa i inequívoca», va precisar el portaveu del comissari McCreevy. 

La Comissió Europea també considera que la llei espanyola permet a l’Administració o a les empreses públiques adjudicatàries recórrer a «la utilització de procediments negociats» sense la seva preceptiva publicació pel que fa referència a la realització d’obres, la prestació de serveis o l’entrega de subministraments addicionals.