4.11.09

Política catalana en el camí a CopenhaguenEl problema del canvi climàtic és un fenomen d’abast mundial i només es pot entendre des d’una perspectiva global. Tanmateix, les polítiques de lluita contra el canvi climàtic, tant les de mitigació com les d’adaptació, també s’han de desenvolupar a escala local i regional per tal de ser veritablement efectives.

La ratificació del Protocol de Kyoto per part d’Espanya l’any 2002 implica per a Catalunya la responsabilitat de contribuir en el compromís de limitar les emissions a un creixement del 15% respecte de l’any 1990 per al període 2008-2012.En aquest context, l’any 2005 el Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS) va editar el primer informe sobre el canvi climàtic a Catalunya, i el Departament de Medi Ambient i Habitatge es va establir com a òrgan de verificació de les emissions per a les empreses que participen en el mercat d’emissions, com a conseqüència de l’aplicació de la Directiva 2003/87/CE.

Posteriorment, l’any 2006 es varen crear, sota la dependència del Departament de Medi Ambient i Habitatge, la Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic i l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, encarregades de vetllar per la implantació de les mesures contra el canvi climàtic i el compliment del Protocol de Kyoto.

El 30 de setembre de 2008, el Govern de Catalunya va aprovar el Pla marc de mitigació del canvi climàtic a Catalunya 2008-2012, el primer pla català que d’una manera coordinada i integrada tracta el canvi climàtic dins el conjunt de l’acció de govern de la Generalitat de Catalunya.

Així mateix, en l’àrea d’adaptació, l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic ha iniciat el primer d’una sèrie d’estudis que serviran per definir una estratègia de prevenció i adaptació al canvi climàtic a Catalunya. El primer estudi ha estat a la zona del delta de l’Ebre.

Enllaços relacionats:
»
Oficina Catalana del Canvi Climàtic
Documents relacionats:
»
Primer informe sobre canvi climàtic del CADS
»
Pla marc de mitigació del canvi climàtic a Catalunya 2008-2012
»
Estudi per a l’adaptació al canvi climàtic. Delta de l’Ebre

Font: http://mediambient.gencat.cat/cat/el_medi/C_climatic/cop15/pol_cata_intro.html

0 comentaris: