1.11.09

Enganyar els grups d'interès

Parlar de grups d'interès o partprenents implica partir d'un cert reconeixement de les persones i organitzacions que afecten o són afectades per l'empresa, acceptar que els seus punts de vista -compartits o no- són legítims, i formalitzar uns canals per a dialogar i posar en comú els punts de vista respectius.

Parlar de grups d'interès o partprenents implica partir d'una certa lleialtat o respecte mutu, acceptant que totes les parts volen el millor per a tothom, és a dir que totes les parts hi surtin guanyant. Jo hi guanyo, tu hi guanyes, l'entorn també hi guanya; això és, el triple guany o triple win, win-win-win.

Per això, les relacions entre una empresa i els seus partprenents o stakeholders parteix de la construcció de la confiança mútua. La transparència, la gestió de la responsabilitat social, els compromisos, etc., són maneres de accelerar la creació de la confiança, la qual es veurà incrementada per la constància en el temps i la coherència entre les accions.

És per això que sobta molt que empreses que afirmen gestionar la seva RSE portin a terme pràctiques com les fetes per RENFE, tot just en el mateix moment de constituir-se un òrgan de diàleg com és el Comitè de clients de Mitjana Distància de Catalunya, que esta format per diverses entitats vinculades a la mobilitat, universitats i agents socials.

No van passar unes hores que "el Comitè de Clients de Mitjana Distància se sent "traït" per Renfe", ja que després d'una reunió marcada per una voluntat d'aproximació, la sorpresa va venir quan al dia següent els membres del Comitè es van assabentar de la pujada de les tarifes dels nous combois per la premsa, per un import entre un 17 i 19%.

La imatge de RENFE i l'ADIF estan sota zero a Catalunya per diversos factors històrics i que van trobar el màxim distanciament ara fa un parell d'anys amb les obres del TGV. En alguns moments semblava que RENFE podia tenir interès a millorar la seva imatge amb algunes accions correctives i de millora dels canals de diàleg, però per altra banda també hi ha qui pensa que davant la possibilitat que el govern català els pugui apartar de la gestió de rodalies a Catalunya ja no tinguin ni un mínim interès a mantenir les formes.

Altres reflexions prèvies sobre aquesta empresa: Fa uns dies vam publicar l'apunt Vull alertar les grans empreses proveïdores (stakeholders meus) que estan incomplint! que incloia l'article Renfe no respon