25.11.09

Com actuar contra les males pràctiques de l'Administració

Comencen les mesures contra la corrupció, i una servirà per a forçar que els ajuntaments hagin de rendir comptes a la Sindicatura. La idea sembla correcta, però la conseqüència de l'incompliment de la norma no anirà contra el mal govern sinó contra la ciutadania ja que la retirada de subvencions no suposa un càstig directe als polítics sinó als serveis que rep la gent.

D'altra banda, aquestes mesures poden tenir altres conseqüències. Si un govern creu que actua de manera justa retirant els ajuts a un ajuntament per no complir la llei, també la ciutadania podem retirar el nostre finançament (via impostos) dels governs que no compleixen amb la llei o amb les seves promeses. Per tant, aquesta mena de comportaments ens pot portar a una dinàmica interessant però difícil de governar...

Seria preferible actuar contra les persones que no compleixen la llei, ja sigui d'ajuntaments o del nivell de govern que sigui. Caldria veure quina mena de penes caldria plantejar, ja sigui de suspensió temporal del càrrec, d'inhabilitació, multes, penes de presó... en funció de la gravetat del tema, i de si l'incompliment es basa en un llei, una norma, una promesa electoral.

El Govern retirarà les ajudes als ajuntaments que no retin compte
A partir d’ara, els consistoris que no presentin els seus comptes anuals a la Sindicatura de Comptes estaran posant en risc les subvencions que reben de la Generalitat, que es reserva el dret a suprimir aquestes ajudes si els municipis no donen exemple de transparència.
Fins ara, l’obligació legal dels ajuntaments d’auditar els seus números davant l’òrgan fiscalitzador català era obviada per una gran majoria dels consistoris, i la burla quedava sense càstig. Amb les reformes legals que ha aprovat el tripartit, entre les sancions que es contemplen per a aquests casos hi haurà la de «suspendre l’entrega de fons o subvencions» als municipis que no rendeixen comptes. [continuar llegint al Periódico]

Finalment, un altre apunt de reflexió sobre què s'està fent des de les pròpies administracions afectades. Bàsicament voldria fer notar la incoherència que suposa el fet que fins ara algunes administracions han tingut un discurs sobre la responsabilitat social, han fomentat l'RS de les empreses, en algun cas han parlat de Territoris Socialment Responsables i fins i tot de l'RS de la pròpia administració. Doncs ara tocaria començar a activar la gestió de la pròpia responsabilitat social. Bé, hauria tocat abans, oi? Però ja que no s'havia fet, doncs ara seria un bon moment. Però no és així i ara ningú no en parla.

En aquests ajuntaments sols s'han renovat algunes cares, s'ha fet fora algú, s'han parat projectes, s'ha disminuït prepotència, s'han donat mostres d'humilitat.  Però en cap d'aquests ajuntaments s'ha parlat de codis ètics, de processos de diàleg amb els grups d'interès, de gestió real de la transparència, de formalització de l'RS, de memòries d'RS. Enlloc. Ni una mica.

El que estic exposant no és en absolut una derrota de l'RS. Al contrari, vol dir que l'RS deu ser massa perquè ho puguin assumir i s'hi puguin comprometre. Per tant, és una pèrdua d'oportunitat per a un canvi real en la lluita contra la corrupció. Per més que una cara més jove i femenina a algú li pugui inspirar més confiança, més proximitat, més indulgència, no estem parlant de res més que un gest cosmètic, exactament equiparable al que faria una empresa per mitjà d'altres accions tendents a millorar la imatge i la percepció ciutadana. Però el canvi i el compromís real no s'està veient.

Aquesta era una oportunitat per a prendre compromisos de gestió socialment responsables dels ajuntaments. S'està perdent l'oportunitat. No em puc estar de dir-ho.