17.11.09

Jornada de polítiques locals per avançar cap a una nova cultura en la gestió i usos del temps

·         Logo de la jornada
La jornada vol donar a conèixer les bones pràctiques que s'estan impulsant a l'Administració local que, d'una o altra manera, tenen efectes positius sobre la millora en la gestió i usos dels temps dels ciutadans i ciutadanes. L'objectiu és incorporar la perspectiva de temps en l'anàlisi de les polítiques públiques locals, per tal d'afavorir que les experiències que s'estan impulsant a diversos municipis posin èmfasi en la vesant del temps i es visualitzin els seus beneficis sobre la qualitat de vida.
Organitza: Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania, Escola d'Administració Pública de Catalunya
Data: 2 de desembre de 2009
Lloc: Barcelona. Escola d'Administració Pública de Catalunya. C/ Girona, 20