4.11.09

Greenpeace no mostra cap reacció pública


El blog de Greenpeace està que bull amb 168 aportacions a l'entrada "Blog en vivo/Acción: Greenpeace en la Sagrada Familia, Barcelona".

Són moltes les persones que han volgut expressar la seva opinió sobre la discriminació que Greenpeace fa de la llengua catalana, en una manera de procedir que la mateixa organització no fa enlloc més del món. Sols cal mirar els webs de Canadà, Bèlgica, Finlàndia, Suïssa... on quan entrem al web es demana triar llengua.

El debat ha incomodat a l'organització que davant la primera intervenció va voler reaccionar a la defensiva i ara es troba sorpresa pel fet que moltes queixes provinguin dels seus associats i simpatitzants i que alguns fins i tot s'hagin començat a donar de baixa.

Aquesta situació és molt rellevant ja que pot permetre que algunes organitzacions acostumades a queixar-se del que fan malament els altres també s'adonin que tothom té coses a millorar. I especialment cal integrar la gestió de la pròpia responsabilitat i la coherència per tal de ser creïbles davant de les empreses i governs a qui es facin demandes. Com podem demanar a una empresa que dialogui amb els partprenents o stakeholders si resulta que nosaltres no ho fem? Que potser no hi creiem prou?

Ara per ara, restem a l'espera que l'organització mostri alguna reacció i, especialment, que vulgui iniciar un procés de diàleg amb grups d'interès especialitzats, amb ens representatius o amb mostres de socis per tal d'entendre què espera la societat d'ells i quins impactes o valors negatius estan aportant a la societat.

Enllaços:
Greenpeace internacional: www.greenpeace.org/international/
Greenpeace España (sic): www.greenpeace.org/espana/
"Blog en vivo/Acción: Greenpeace en la Sagrada Familia, Barcelona".
Blog internacional de Greenpeace
Article a xarxanet.org i a jornal.cat