17.11.09

Presentació de la guia ‘Per un llenguatge igualitari en els mitjans de comunicació’, de l’Ajuntament de Sagunt

La guia Per un llenguatge igualitari en els mitjans de comunicació serà presentada el dimecres 18 de novembre al Centre Cívic del Port de Sagunt, a les 19.00 h, a càrrec de la regidora de la Dona, Davinia Bono, i d’Òscar Pérez Silvestre, coordinador i un dels autors de la guia. Tot seguit, la filòloga Eulàlia Lledó i Cunill, experta en la matèria, dissertarà sobre «El llenguatge: una eina per a la visibilització de la realitat. Els mitjans de comunicació». Eulàlia Lledó col·labora amb diverses institucions normatives de les llengües i és autora de nombroses publicacions sobre el tema, en solitari i en col·laboració amb altres autores. Volem destacar-ne les següents:


- Sexisme i androcentisme en la llengua: anàlisi i propostes de canvi (1992)
- Dotze escriptores i una guia bibliogràfica (1994). Elles i la seva obra (1996)
- Escriure com elles (1996)
- Dona finestrera (1997)
- De les dones als diccionaris. Anàlisi de la presència femenina en tres diccionaris (2000)
- L'espai de les dones als diccionaris: silencis i presències (2005)
- De llengua, diferència i context (2005)
- Dona balconera: a les penes, llibreries (2007)

En els darrers anys, el marc normatiu en matèria d’igualtat ha operat canvis notables que cal atendre. La mateixa Llei Orgànica d’igualtat efectiva entre dones i hòmens tracta específicament i protegeix normativament el tema del llenguatge no sexista i la ruptura d’estereotips sexistes en diversos punts del seu articulat. Una manera de contribuir a este fi és capacitar, en els processos de socialització, els agents implicats, entre els quals els mitjans de comunicació exerceixen un paper central.

La nostra ciutat i comarca compten amb un ampli ventall de mitjans de comunicació propis i de delegacions de premsa, ràdio i televisió centralitzades a Sagunt, per a les quals oferim ara uns consells que els ajudaran a practicar un ús del llenguatge més igualitari, modern i de qualitat.

Esta publicació sobre l’ús no sexista del llenguatge -en versió valencià-castellà, en paper i en PDF disponible pròximament en el nostre web www.igualtat-sagunt.com- pretén servir com a instrument per a complir les actuacions previstes en el Pla d’Igualtat de Gènere (2006-2010), aprovat per l’Ajuntament en el Ple del 28 de setembre de 2006, que en l’estratègia 1, objectiu 1.4 diu: «Facilitar instruments i recursos didàctics no sexistes a professionals que intervenen com a agents de socialització»., objectiu que es concreta en l’acció 31.

Per tant, este material elaborat pel Gabinet de Promoció del Valencià està dirigit especialment a aquells/es professionals que necessiten reciclar i ajustar els seus coneixements en matèria de llenguatge igualitari, en general, i en la transmissió d’informació no sexista en la xarxa, en particular. A més de complir la seua funció formativa, es converteix en una eina que facilitarà la difusió per a la sensibilització de la ciutadania en matèria de violència, gènere i igualtat d’oportunitats, i que podrà ser utilitzada pel personal tècnic i professional. Igualment, posa a la disposició d’estes i d’estos professionals eines per a afrontar els canvis legislatius i estratègics que s’estan produint en esta matèria, per tal de facilitar la concreció de la igualtat de gènere com a eix transversal amb la finalitat de millorar la vida de les persones en general i de les dones en particular.