14.11.09

Jornades: Llengua i Acollida. Responsabilitat social a tres bandes: administració, empresa i agents socials

La Càtedra UNESCO de Llengües i Educació de l’Institut d’Estudis Catalans organitza les Jornades: Llengua i Acollida. Responsabilitat social a tres bandes: administració, empresa i agents socials. Tres sessions i tres debats, centrats en el tractament dels aspectes econòmics de la diversitat i en la comunicació i la gestió de la diversitat. I tres actors implicats en el desenvolupament de la cultura catalana com a element de cohesió social, i d’entesa entre els nouvinguts: l’administració, l’empresa i les associacions.

Entre els nostres objectius hi ha la necessitat d’impulsar propostes de bones pràctiques culturals, en format estàndard per a tot tres sectors. L’objectiu final d’aquestes jornades és l’elaboració d’un decàleg de bones pràctiques culturals: tasca que no és possible de realitzar sense la col·laboració dels implicats, ni sense llur experiència i punt de vista professional.

Fitxa model (tractament de la diversitat)