20.2.14

Salut i tecnologia. Oportunitat i riscos

La introducció de les noves tecnologies en el camp com el sanitari pot produir un gran salt en l'efectivitat pel fet de poder disposar d'informació real, online, monitoritzada massivament, i amb un estalvi econòmic considerable, que en algunes proves pilot es quantifica superior al 50%, i amb altres estalvis induïts per la reducció de desplaçaments i altres.

Aquesta gran expansió de l'internet de les coses en el món de la salut s'ha de fer posant un gran control tant legal (el regulador) com de responsabilitat social (els operadors), ja que són moltes les àrees on es pot obrir la veda de les males pràctiques.

El control de la privacitat és sens dubte uns dels més importants, així com els riscos de banalització de la medicina a partir d'una oferta de mecanismes d'autodiagnosi que puguin donar lloc a disfuncions en les diagnosis particulars i en la salut pública. O l'exclusió dels col·lectius que per diferents circumstàncies estiguin més allunyats dels recursos tecnològics.

Però també es poden produir altres disfuncions, més en l'àmbit de la governança, fruit de modificacions en el control de les cadenes de valor del sector, que poden veure alterades per la ubicació d'un sector tecnològic que no es limiti a ser proveïdor sinó a exercir certes posicions de domini creixent, afavorint un desenvolupament del sector de la salut més subjecte a interessos financers aliens a l'interès dels pacients i usuaris, i amb capacitat d'incidència decreixent per part de les autoritats públiques.

Les reflexions de Responsabilitat Social tenen un terreny en el camp concret de les bones i males pràctiques en la privacitat, l'accessibilitat, la inclusió social, la seguretat mèdica, etc. Però també tenen un altre àmbit més situat en l'espai públic, sobre com gestionar la governança i la participació dels diferents interessos, sobre el control de les cadenes de valor en cada sector i els impactes perversos de puguin originar, sobre com s'equilibren els diferents interessos i on queden els dels usuaris i pacients i la ciutadania en el seu conjunt.

Davant aquestes enormes oportunitats i enormes riscos, la incorporació d'un sentit de la responsabilitat social que atengui tant el sentit més operatiu com el més estratègic, i que es faci posant les persones, els drets humans, els drets dels pacients, per davant, pot facilitar una millor capacitat de crear valor compartit alhora que pot evitar una part dels riscos inherents a tot canvi d'època, que no és altra cosa que el que estem vivint gràcies a la introducció massiva i intesiva de les noves tecnologies basades en internet a tots els sectors d'activitat econòmica i a les nostres vides.

Nota: Josep Maria Canyelles es mostra especialment interessat en els sectors sanitari i tecnològic.
Nota: article publicat a Jornal.cat i a DiarioResponsable