7.2.14

La posada en funcionament de respon.cat és una gran notícia


La posada en funcionament de respon.cat és una gran notícia. A Catalunya hi ha empreses amb uns compromisos intensos de responsabilitat social. Hi ha experiència i coneixement. S'hi han portat a terme projectes de referència també des de les polítiques públiques. Disposem d'una societat civil forta, amb agents que han ajudat a desenvolupar aquest sentit d'excel·lència social.

El darrer període de la nostra vivència compartida com a societat ha estat marcada per la crisi i la pèrdua de cohesió social, però també per un sentiment de no agradar-nos com a país quan hem descobert males pràctiques i mancances ètiques, que són part de la causa que ens trobem on som ara.

Moltes organitzacions han pogut comprovar com de volàtil és la reputació. Empreses, partits polítics, governs... han sofert davallades en la confiança que els atorga la societat. I no solament algunes organitzacions concretes han sofert aquesta destrucció del seu valor intangible, sinó que el conjunt de l'empresariat, el conjunt la política, el conjunt de l'administració se n'han vist afectades seriosament. 

Voldríem que l'experiència de la crisi econòmica i de valors hagués servit com a aprenentatge, no solament per a evitar caure en els mateixos errors sinó per a repensar què vol dir fer empresa al segle XXI. L'RSE no comporta per art de màgia que una empresa es reconverteixi a una visió ideal, però sí que facilita que els valors humanístics que sovint estan soterrats dins les persones puguin emergir i passar a ser valors de l'organització, i que, incorporats a la gestió, puguin assegurar uns resultats orientats a la sostenibilitat.

Toquem, doncs, de peus a terra i no atorguem a l'RSE unes expectatives més enllà del que pugui aportar. Però també diguem clar que ens il·lusionem quan projectem que aquell 10 a 20% de les millors empreses, les líders, les que tenen una cultura més avançada, les més interessants, grans o petites, incorporin l'RSE.

El fet que aquestes empreses que marquen la pauta, que creixen, que influeixen, puguin gestionar l'RSE, compartir-la, estendre-la, posar-la en valor, és una manera de donar un caràcter de centralitat a aquest enfocament de gestió, de posar les bases per a la seva generalització, de fer que formi part de la manera catalana de fer empresa.

Volem tenir unes empreses millors, que la seva competitivitat sigui sostenible i responsable, que ens permeti sentir-nos orgullosos del nostre teixit empresarial i organitzatiu en general, no solament per la seva eficiència i modernitat, sinó per la seva capacitat de crear valor compartir, valor per a totes les parts, valor econòmic i valor social.

Volem unes empreses que creïn valor per a la clientela, per a les persones que hi treballen, per a la cadena de proveïment, per al medi ambient, per a la comunitat... També per a la propietat, per descomptat! I també ajudant a enfortir la marca de país, contribuint a fer que Catalunya es reconegui com un territori socialment responsable, un país amb un compromís ètic i sostenible per part d'empreses privades, públiques, socials, i com a part de la cultura organitzativa del territori. La lògica territorial ha de permetre integrar l'RSE dins la cultura de les empreses i la societat.

Respon.cat hauria d'ajudar a catalitzar aquestes sensibilitats. Potser no podrà fer més del que les empreses s'atreveixin a fer. Però farà que moltes empreses despleguin una RSE que tenen els seus valors però que no han sabut realitzar. Respon.cat ha d'activar xarxes locals per on circuli energia ètica.Ha de fer l'altaveu local d'iniciatives globals, ha de projectar al món les millors pràctiques locals, ha de posar en contacte, ha de fer de catalizador. Fent unes empreses millors farem un país millor, i en darrer terme una contribució als reptes de sostenibilitat que té la humanitat.

Nota: La posada en marxa de Respon.cat també s'emmarca en la fase final del programa europeu COGITA, que ha servit perquè tretze territoris europeus comparteixin les millors pràctiques per a fomentar l'RSE i posin en marxa iniciatives adaptades als respectius entorns.