16.2.14

Nova edició del curs d'RSE a la UOC

El curs que ofereix la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) amb la col·laboració de Responsabilitat Global comptarà amb la participació del DG de Gràfiques Varias i del DG d'Economia Social del govern català.

Cada edició d’aquest curs, que arriba enguany a la 19a edició, ha disposat de la participació d’algun dels líders empresarials que estan fent que a Catalunya tinguem en aquests moments empreses de referència en la gestió de l’RSE. En aquesta edició, hi participaran:


Josep Varias, director general de Gràfiques Varias, empresa familiar de tercera generació amb seu a Sant Sadurní d'Anoia i especialitzada en el sector del cava. La seva opció per la qualitat i la tecnologia s'ha anat ampliant amb diversos compromisos i bones pràctiques de responsabilitat social, tant en l'àmbit ambiental com en altres. Durant el 2011 van ser escollits per a participar en el programa tRanSparÈncia, del Consell de Cambres de Comerç, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el GRI.
Xavier López García, director general d'Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. Dins l'Administració catalana és qui articula bona part de les polítiques d'RSE.

Josep Maria Canyelles, promotor de Responsabilitat Global, soci-consultor de Vector 5 · Excel·lència i sostenibilitat i director del curs. Expert en Responsabilitat Social de les Empreses i Organitzacions. Exerceix de consultor d'empresa i promotor d'iniciatives.

La definició de responsabilitat social de les empreses engloba el conjunt d'actuacions que fan referència al paper de l'empresa que està inserida en una societat cada cop més preocupada pels aspectes socials. L'individu, el ciutadà, l'inversor i el treballador són papers o vessants diferents per a les mateixes persones, totes interactuant d'una manera o una altra amb organitzacions; en definitiva, empreses que han d'atendre l'acompliment de criteris i objectius econòmics i socials alhora.

Responsabilitat social de l'empresa. Una aposta per a la creació de valor en les pimes

Calendari docència: del 5 de març al 2 d'abril del 2014
Crèdits 1 crèdit ECTS
Durada 25 hores
Impartit per Josep Maria Canyelles (Responsabilitat Global / Vector 5)
Idioma: català (en aquesta ocasió no s'ha programat la versió en castellà)
Inscripció: portal UOC
Preu:198 €. Descomptes: 7% per a la Comunitat UOC i 5% a partir del segon curs matriculat.
 • No són necessaris coneixements previs per assolir els objectius acadèmics d'aquest curs
 • Aquest curs disposa de materials propis i d'una metodologia participativa i interactiva, i ha estat reconegut com a suficient per a demostrar la capacitació interna en RSE per part d'empreses certificades.
 • El curs està organitzat amb la col·laboració de Responsabilitat Global

Competències
 • Capacitat per a comprendre i analitzar el sentit estratègic dels plans de responsabilitat social de les empreses
   
 • Capacitat per a trobar i fer ús dels documents i recursos de referència en responsabilitat social de les empreses
   
 • Domini de les tècniques bàsiques per a definir un pla de responsabilitat social per a una pime
   
 • Adoptar actituds i comportaments en consonància amb una pràctica professional ètica i responsable
Objectius
 • Conèixer els continguts de la responsabilitat social corporativa
   
 • Introduir els àmbits d’actuació de responsabilitat social corporativa en les organitzacions actuals
   
 • Conèixer les iniciatives nacionals i internacionals de la responsabilitat social corporativa
   
 • Difondre els valors de la responsabilitat social corporativa
   
 • Conèixer l'aplicació de la responsabilitat social corporativa a les petites i mitjanes empreses
Contingut
1. Emmarcar la responsabilitat social de les empreses
1.1. Antecedents, context i inductors: la societat del coneixement i la nova economia. La creació de valor en una economia d’intangibles
1.2. Concepte i transversalitat. Flexibilitat de models en un desplegament orientat a l’estratègia
1.3. El debat públic. Situació actual i perspectives. Iniciatives i posicionaments a càrrec de les parts interessades

2. La gestió de la responsabilitat social de les empreses. Aproximació a la diversitat de mesures. Aspectes econòmics, ambientals, socials, laborals, bon govern. Dimensions interna i externa
2.1. La base de l’estratègia: els treballadors, el lideratge ètic, el clima laboral, els valors corporatius, la conciliació de la vida laboral i familiar, els codis de conducta corporativa i altres
2.2. El diàleg amb els stakeholders. Aliances estratègiques, acció social, gestió responsable de la cadena de proveïment, inversió socialment responsable
2.3. Gestió integral i coherent de la responsabilitat social de les empreses. Normes, guies, principis

3. Posar en valor la responsabilitat social de les empreses
3.1. Comunicació i rendició de comptes. Transparència. L’escrutini. Triple compte de resultats. L’informe de sostenibilitat. El global reportment iniciative
3.2. Creació de capital no financer: capital relacional, capital confiança. La relació entre empreses, govern i societat. Punts de vista i motivacions