5.2.14

Josep Maria Lozano: "#responcat és molt important"

Tuits en ordre invers:

 1. : l'RSE encara no ha estat colonitzat pels estats. És una oportunitat de treballar amb una visió de país
 2. : és important que sigui una iniciativa empresarial, liderat des de les empreses
 3. : l'RSE és indissociable de competitivitat. Volem un model de compet que sigui responsable i sostenible
 4. : és una gran oportunitat pq a dif d'altres àmbits es pot aprendre però no es pot copiar.
 5. : ...però per a alguns "social" s'ha contraposat a "econòmic" i ho ha desvinculat de l'enfocament més empresarial
 6. : la paraula social a RSE ha fet un gran bé i un gran mal. Consc que el q fan les empreses té un impacte a la societ
 7. : Ara la pregunta és com volem fer-ho a Catalunya, per lligar empreses més competit i resp amb model de país
 8. : Per als suecs va lligat al pimer ministre pq és un tema de país!
 9. : Per tant, necessitem ONG responsables, governs responsables, sindicats resp... És un moviment que hem de liderar
 10. : Interessant veure que els noruegs tenen l'RSE en el Dept d'afers estrangers. Ho vinculen a la marca de país
 11. : Per entendre com es veu l'RSE cal veure quina àrea ho gestiona. Tant a empreses com a governs!
 12.  Repiulat per 
 13.  Repiulat per 
  "L'important és tenir una estratègia d'RSE, és a dir, tenir un model de competitivitat"
 14. : El cost de la irresponsabilitat no és sols per a l'empresa sinó que contamina la marca país
 15.  Repiulat per 
 16. : El més probable és que una empresa RSE sigui una empresa amb millors resultats pq sigui un empr més ben gestionada
 17. : Fes-te tu el teu model d'RSE perquè sinó te la faran des de fora
 18. : Hi ha molta gent q diu que l'RSE és molt important. Els perquès de cadascú són diferents. Cadascú busca coses dif
 19. : Hi ha 2 tipus de debat en : orientat a la gestió / orientat a l'espai públic. No els hem de barrejar
 20. : Davant "Quan costa l'RSE?, quin és el cost de la irresponsabilitat?
 21. : parlar d' és parlar de quin model de competitivitat volem
 22. : Davant "Per on començo?" per on vulguis pq l'important no és per on comences sinó cap a on vas
 23. : Hi ha empreses que tenen una estratègia corporativa i per altra banda una estr d'RSE. I si es troben fantàstic!
 24. : Davant "Què és l'RSE?" la resposta és: "Tu amb qui et relaciones?" I a partir d'aquí comencem a treballar
 25. : l'RSE ha de saber crear valor per a la societat i per a l'empresa
 26. : si sols té valor per a la societat però no per a l'empresa és filantropia
 27. : si l'RSE sols té valor per a l'empresa però no per a la societat és cosmètica
 28. : Si l'RSE no crea valor ni per a la societat ni per a l'empresa és una RSE estúpida
 29. : Alg empreses fan pràctiques interessantísimes però els mitjans no ho divulguen si no paguen pq entenen que publ
 30.  Repiulat per 
  Avui es presenta que vol ser un referent per a les empreses catalanes socialment responsables i un actor internacional en
 31. : Alguns agents s'han apuntat a l'RSE sols per fer cua davant l'empresa. Cal canviar aquesta visió. No són Rel Públ
 32. : Per a alguns stakeholders l'RSE s'ha convertit en una nova manera de captar recursos empresarials
 33. : Les notícies d'RSE han d'anar a la secció d'Econ o de Soc? Si responem que a Societat no anem bé!
 34. : L'acció social és estupenda però no és el nucli de l' sinó que n'és un complement. En ratings té pes mínim
 35. : Una empresa pot gestionar l'RSE perfectament i no donar diners per a filantropia
 36. : L'RSE no és donar diners per a bones causes. Que està molt bé! Però no es pot confondre!
 37. : Estudi de fa uns anys de les empr ESP a Llatam: eren les 1s en acció social però les 9s en bon servei!
 38. : l'RSE no és fer accions per amagar males pràctiques o merament compensar-les
 39. : L'RSE no és només per a les grans empreses; és per a les empreses. La dinàmica mediàtica ho ha associat erròniamt
 40. : si no associem l'RSE al dia a dia de l'empresa és que no s'ha entès. Cal fer entendre que parlem de gestió
 41. : The Economist ho plantejà prou bé: parlem de bona gestió empresarial! Potser no calen grans definicions
 42. : més enllà del club de l'RSE, hem de modificar la percepció de què entén la ciutadania per . Parlem de gestió!
 43. : en el cas ESP la confiança en el govern també està per sota d'altres països
 44. : en el cas ESP hi ha un problema de manca de confiança en les empreses, en relació a altres països desenvolupats
 45. : cal partir de la realitat de les pimes, no extrapolar el model de les grans a les petites
 46. : hem generat un discurs d'RSE massa centrat en les empreses cotitzades, malgrat que puguin haver fet coses interessantíssimes
 47. : 3/4 parts població no es considera ben informada del que fan les empreses i tenen interès en què fan d'RSE a ESP eurobaròmetr
 48. : les expectatives de la societat envers les empreses ha canviat. Les empreses han de canviar la manera d'actuar
 49. ara parla expert en i professor d'ESADE, que sempre ha defensat la necessitat de
 50. comença afirmant que és molt important