11.2.14

Hom tendeix a crear etiquetes allà on falten polítiques

Ahir vaig llegir dos tuits seguits. Per una banda el relacionat amb la presentació de la darrera versió del pla espanyol d'RSE ("la estrategia espanola de responsabilidad social deja abierta la posibilidad de desarrollo de un sello para las empresas") i per l'altra un que enviava Josep Maria Lozano que deia: "...de part de Goethe: Hom tendeix a posar paraules allà on falten idees".

No estaven relacionats més enllà del meu timeline del twitter, però l'associació d'idees se'm féu present: "hom tendeix a crear etiquetes allà on falten polítiques". O més directament, amb el subjecte: alguns polítics tendeixen a crear etiquetes allà on no saben desenvolupar les polítiques.

Les polítiques són molt més que les accions concretes, ja que inclouen una intencionalitat i una capacitat de comprensió intel·ligent del context on pretenen impactar. Les polítiques, així mateix, són més que les normes i les lleis, ja que poden desplegar formes diverses, hard i soft, que regulin normativament el que així es requereixi, i que efectuïn una promoció o articulin altres ressorts no normatius quan així pugui tenir millor efecte.

Sens dubte, la pitjor política és la que es limita a fer normes sense cap necessitat. Com que no se sap què fer en un àmbit determinat, es promulga una llei, aprofitant que del que sí que es un cert domini és de la redacció de formulismes legals.

Si la primera mala pràctica seria la política hard, la segona mala pràctica entraria en el camp de la política soft, quan aquesta no intenta realment comprendre i desenvolupar la realitat sinó que es limita a la solució fàcil de crear etiquetes. És la versió lleugera de les normes.

No sóc contrari a les etiquetes en el camp de l'RSE. Al contrari, són necessàries de cara al públic. Però si que em mostro advers a la promulgació oficial d'etiquetes que responen més a un interès administratiu o polític per aparentar que s'ha fet la feina que a una resposta adequada a les necessitats.

Senzillament, compte amb les etiquetes, que l'etiqueta no respongui a una ètica petita, a una ètica menor.