12.11.11

Jornada "L’RSE, un repte empresarial i social", 22 de novembre al Col·legi Enginyers Industrials de Catalunya

SESSIONS QUALICAT, 22/11/2011
L’RSE, un repte empresarial i social

L’interès a parlar de la Responsabilitat no ve només de les grans corporacions multinacionals que tenen la necessitat de gestionar de manera efectiva la seva imatge. Qualsevol organització d’avui, en el context de la societat del coneixement i enmig d’uns entorns molt complexos i competitius, ha de treure el màxim profit dels seus valors intangibles, és a dir, tots aquells actius de què l’empresa disposa, que no tenen una base material, i que ben orientats són la gran font de competitivitat i creació de riquesa sostenible.

PONENTS
Josep Maria Canyelles, expert en Responsabilitat Social de les Empreses i les Organitzacions, és promotor del think tank Responsabilitat Global. Assessora empreses, governs i organitzacions.

Ángela Ma Montenegro Martínez, Directora de Organización, Recursos Humanos y Responsabilidad Social en CONTRATAS Y OBRAS EC, S.A. Experiencia de más de 20 años como Responsable de Desarrollo Estratégico Empresarial y Corporativo, así como en Responsabilidad y Reputación Corporativa.


Lloc on es fa la sessió: Col·legi Enginyers Industrials de Catalunya
Via Laietana 39, 08003 Barcelona
Tel. 93 319 23 00, www.eic.cat 
Data: 22 de novembre a les 18h30 
Amb la col·laboració de: