4.11.11

Iniciatives en RSE

"En tots els àmbits de la nostra vida, personal o professional, les decisions sempre han de ser preses des del factor humà". Amb aquestes paraules Jordi Roglà, director de Càritas Diocesana de Barcelona, va iniciar la conferència 'Bones Pràctiques en RSC', celebrada a la UPC School dins el marc de l'Executive MBI (Master in Business Innovation). L'acte va comptar amb la participació dels responsables de responsabilitat social corporativa de tres organitzacions de sectors diferents: Manuel Roca, cofundador i director general d'Atrápalo, Ana Sequí, de la Fundació Barclays i Alex Mestre, soci director d'Alfa Consulting.

31 d'octubre de 2011
Els ponents van explicar les diferents accions de RSC de tipus social, laboral i mediambiental que realitzen a les seves pròpies empreses i l'aportació professional que sorgeix de les mateixes. "L'objectiu principal de la responsabilitat social corporativa és la voluntat de millorar el món" va definir Manuel Roca, "des d'Atrápalo, la nostra missió és sensibilitzar els empleats que hi ha alguna cosa més pel que val la pena guanyar un salari i transmetre que hi ha altres realitats socials ".
Els tres responsables van coincidir en el fet que la responsabilitat social corporativa mai es realitza amb fins lucratius. "Si la marca es veu enfortida millor, però no és l'objectiu essencial ja que hi ha estratègies en les quals el retorn econòmic és més gran i més directe" va declarar Manuel Roca. "L'eix fonamental és el factor humà, i no només internament. Per aquest motiu vam crear Alfa Solidària, en la qual destinem un 2% de la nostra facturació a projectes solidaris aportant tot el nostre compromís", va argumentar Alex Mestre, soci director d'Alfa Consulting.
Per la seva banda, Ana Sequí de la Fundació Barclays va repassar la repercussió dels programes de RSC en el sí de l'empresa. "És un impacte intern que genera orgull de pertinença a l'organització entre els treballadors, alhora que potencia el bon ambient de treball". De la mateixa manera especifica els beneficis externs: "és una eina que reforça la identitat de la marca encara que la seva vinculació amb el màrqueting i la publicitat estigui rigorosament delimitada".
Tot i que la vessant més complicada és la de mesurar l'impacte d'aquestes accions en la societat. Els beneficis interns, com la millora de l'ambient laboral o la cohesió de l'equip, resulten més quantificables que el grau de sensibilització generat entre la població. "Actualment, la Fundació Barclays es troba estudiant la forma de trobar un indicador que ens mostri els resultats de la inversió social realitzada" comenta Ana Sequí. De la mateixa forma, des d'Atrápalo, "cada mes es publica la quantitat recaptada i a l'organització a la qual vam decidir destinar-ho. Busquem solucions als problemes reals, l'anomenat quart món. Aquest estiu passat vam aconseguir fer gaudir a 14 famílies de vacances gratuïtes, i la satisfacció de l'equip va ser immensa" argumenta Manuel Roca.
El compromís mediambiental també ha estat tractat. "La nostra estratègia des de fa anys està compromesa al màxim amb el medi ambient. Tenim una política molt detallada, que ens està aportant una percepció i valoració molt positiva internament" explica Alex Mestre.
La conferència ha recollit un repàs de les bones pràctiques que desenvolupen les diferents organitzacions, alhora que ha exposat els punts més candents en què la responsabilitat social corporativa ha de millorar, com seguir buscant estratègies de sensibilització dels clients de l'empresa o trobar indicadors que ajudin a maximitzar els resultats d'aquestes accions. Els ponents van insistir en la importància que juga el factor humà dins de qualsevol organització i els valors que es poden extreure d'ell. "Hem de creure en el que fem perquè realment funcioni", va concloure el soci director de Càritas Diocesana de Barcelona​​Jordi Roglà.