23.11.11

Triodos Bank responde

[ca] Després de publicar fa dues setmanes l'article "Tríodos o Díodos? La pota no ètica d'un banc que no complia la llei", he tingut l'agradable sorpresa de rebre una amable resposta per part de la directora de Comunicació de Triodos Bank NV Sucursal en España. Seguint el criteri de màxima transparència, i pensant que pot ser d'interès per als seguidors d'aquest bloc, la faig pública tot seguit. És un bon símptoma i és d'agrair aquesta capacitat de ràpida resposta, proactiva i sensible.

[es] Después de publicar hace dos semanas el artículo "¿Triodos o diodos? La pata no ética de un banco que no cumplía la ley" [traducción automática], he tenido la agradable sorpresa de recibir una amable respuesta por parte de la directora de Comunicación de Triodos Bank NV Sucursal en España. Siguiendo el criterio de máxima transparencia, y pensando que puede ser de interés para los seguidores de este blog, la hago pública a continuación. Es un buen síntoma y es de agradecer esta capacidad de rápida respuesta, proactiva y sensible.

Estimado Sr. Canyelles:
Nos ponemos en contacto con usted en respuesta a su artículo Tríodos o Díodos? La pata no
ética de un banco que no cumplía la ley, publicado en diversos blogs [continuar en PDF carta original]

0 comentaris: