6.11.11

La Generalitat crearà un sistema propi d'etiquetatge verd de vehicles

El secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat, Josep Enric Llebot, ha anunciat la creació d'un sistema propi d'etiquetatge de vehicles en funció de la contaminació. Aquest sistema, amb adhesius de diferents colors, permetrà identificar aquells cotxes que contaminen menys. D'aquesta manera, les administracions locals disposaran de les eines per dur a terme diferents accions, entre les quals la creació de Zones Urbanes d'Atmosfera Protegida (ZUAP), on es podran aplicar mesures més estrictes que permetin la millora de la qualitat de l'aire.

Llebot, que ha comparegut a la Comissió de Territori i Sostenibilitat per explicar el Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire 2011-2015, ha matisat que aquest sistema propi només es crearia si l'Estat no aprova el seu propi Pla estatal de qualitat de l'aire, que inclou com una de les mesures l'etiquetatge verd de vehicles i la creació de les zones ZUAP. "Hi ha incertesa de si s'aprova o no perquè nosaltres hem agafat elements del pla estatal i els hem incorporat al nostre", ha explicat Llebot. "Si no s'aprovés nosaltres, d'acord amb els Ajuntaments, faríem un pla específic d'etiquetatge de vehicles que permetés la seva identificació segons les normes europees", ha afegit. "Seria desitjable que l'etiquetatge fos a nivell estatal però si no és així, nosaltres en farem un de propi", ha remarcat.

El Pla estatal preveu que els municipis creïn les ZUAP, unes àrees urbanes o metropolitanes delimitades especialment per a l'aplicació de mesures específiques per millorar la qualitat de l'aire, com per exemple aparcaments amb bonificacions, o gratuïts, en zones verdes/blaves als vehicles menys contaminants, major temps de càrrega i descàrrega per a aquest tipus de cotxes, i fins i tot la limitació de l'accés de determinats vehicles més contaminants a diferents zones. El pas previ imprescindible per a l'aplicació de la mesura és, precisament, l'etiquetatge dels vehicles.

Font: Sostenible.cat