16.11.11

Banderes i escuts catalans en els mapes i còdexs d’Amèrica dels segles XVI i XVII

Conferència dijous 17 de novembre del 2011, d'Enric Guillot: «Banderes i escuts catalans en els mapes i còdexs d’Amèrica dels segles XVI i XVII».

Si la historiografia oficial ha estat basada en una sèrie de dades que han permès elaborar una hipòtesi principal al respecte del Descobriment, Exploració i Conquesta del Continent Americà, on es pot concloure que «Por Castilla y por León Nuevo Mundo halló Colón», què succeeix quan apareixen noves dades, en aquest cas iconogràfiques, que contradiuen de ple a la historiografia oficial establerta? No ens hauríem de plantejar una nova hipòtesi historiogràfica que recollís aquestes noves dades documentals? Per què la historiografia es nega a acceptar noves «certeses» quan apareixen noves-velles dades documentals?

L’Enric Guillot ve d'Andorra, on resideix des de l’any 2000. Professionalment està dedicat al Sector Informàtic des de fa 21 anys. Col·laborador de l'Institut Nova Història, centra la seva recerca historiogràfica en el món iconogràfic entre els segles XV i XVIII principalment. Té uns 400 mapes, planisferis, escuts, banderes, còdex, imatges,... que contradiuen la versió oficial i que indiquen la catalanitat del projecte del Nou Món (i la seva toponímia).

SEMINARI SOBRE LA DESCOBERTA I CONQUESTA CATALANA D’AMÈRICA
2n Cicle sobre la Falsificació de la Història de Catalunya
14 sessions, dijous setembre - desembre 2011
Organitzat per: Institut Nova Història – Plural-21
9a. classe magistral, dijous, 17 de novembre de 2011, a 2/4 de 8 del vespre a la seu de Plural-21: c/Cartagena, 230, 5è 1a – Barcelona 08013
Contribució de 20 € per sessió solta. Socis INH i P-21: 33% descompte
NOTA: Que ningú deixi de venir per raons econòmiques