8.11.11

Es posa en marxa el Pla Nacional de Valors per fer arrelar l'esforç i la solidaritat entre la societat catalana


Avui he tingut la primera reunió del grup de treball del Pla nacional de valors que ha promogut el govern català des de la conselleria de Benestar i Família. Formo part, com a expert, del grup que tracta de les empreses i organitzacions, on podrem abordar aspectes com la Responsabilitat Social.

El Govern endega el Pla nacional per a la promoció dels valors a Catalunya per a una nova cultura cívica

El Consell Executiu ha aprovat el programa per tirar endavant el pla, amb la participació dels departaments i experts de l’àmbit acadèmic, universitari i social

El Govern de la Generalitat impulsa el Pla nacional per a la promoció dels valors a Catalunya amb la finalitat de promoure una nova cultura cívica que garanteixi la cohesió social, la convivència i el benestar de la ciutadania. El Consell Executiu ha aprovat aquest matí la creació del programa per a l’impuls del Pla nacional dels valors, que té com a objectiu dissenyar, elaborar i establir les bases per a l’execució, el seguiment i l’avaluació del pla. Hi participaran els diferents departaments de la Generalitat, amb la col·laboració d’experts de l’àmbit acadèmic, universitari i social.

Endegat per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària del Departament de Benestar Social i Família, el Pla neix de la necessitat de repensar quins són els valors essencials que contribueixen a la convivència, l’enfortiment de la nació i la pervivència d’una societat que vol conservar la seva identitat, en un moment en què la globalització i les seves conseqüències es fan evidents en la quotidianitat.

Així, el Pla nacional per a la promoció dels valors definirà com cal entendre el civisme avui, amb l’objectiu de convertir-se en una eina que promogui una nova cultura cívica que vetlli per la cohesió social, la convivència, el benestar i la pervivència de la identitat del poble català. I és que, com posa en relleu l’acord de Govern, el progrés i la cohesió social del país s’ha donat en bona part gràcies als valors compartits entre els catalans. De fet, Catalunya compta amb una llarga tradició en programes i actuacions de sensibilització en matèria de civisme.

Per assolir els objectius, el programa d’impuls del Pla que avui ha aprovat el Govern s’organitza de la manera següent:
  • Un Consell Director, òrgan col·legiat superior de direcció del programa adscrit al Departament de Benestar Social i Família, que comptarà amb la representació dels departaments de la Generalitat.
  • Diversos grups de treball en què participaran experts de l’àmbit acadèmic, universitari i social amb un bon coneixement de polítiques i bones pràctiques en valors d’altres països.
  • Un coordinador, que farà el seguiment dels grups de treball, farà propostes i executarà els acords del Consell Director.
Nota: recomanem l'article de Francesc Torralba sobre el PNV, o aquesta reflexió de Marc Sanjaume