26.11.11

Contractar una línia ADSL a ONO és gratis si ets català però costa més de 100€ si ets estranger. Acabem amb aquests abusos

Reproduït de la informació rebuda
També hi hem expressat la nostra queixa


OnodiscriminaONO anuncia l'alta gratuïta d'ADSL per a nous clients, però no és cert, almenys si ets estranger i tens un NIE en lloc d'un DNI.

Quan vaig trucar a ONO per contractar el meu ADSL, una de les primeres preguntes va ser quin tipus de document tenia. En cas de tenir un N.I.E. (Número d'identificació d'estranger) o passaport, la instal·lació "gratuïta" costa més de 100 €. També em van informar que si aconseguia que un català signés el contracte, la instal·lació em sortia gratis.

Aquesta actitud em va sorprendre, però he pogut veure en diferents fòrums d'Internet que a moltes persones els ha passat el mateix. Fins i tot persones que han treballat per a la companyia afirmen que la companyia té un terme tècnic per designar a clients que sol·liciten donar-se d'alta però que, encara que ells no en siguin, els veïns de la seva zona presenten alts índexs de morositat. En aquests casos, si la persona té NIE o Passaport, se li pot arribar a denegar el servei, mentre que si té DNI l'alta segueix el seu procés normal.

Entenc que qualsevol empresa és lliure de cobrir-se davant impagaments, però per a això pot sol·licitar el tipus de contracte o les últimes nòmines. Però això ha de passar per a tots els clients, el que no és de rebut és que les diferències es facin simplement comprovant si la persona és catalana o estrangera.

La Llei General de Telecomunicacions diu que les telecomunicacions són serveis d'interès general, i que la prestació dels mateixos ha de respectar el principi de no discriminació, cosa que sens dubte ONO no està respectant.

Per això hem d'exigir a ONO que acabi amb aquestes pràctiques vergonyoses i discriminatòries.

En signar la petició estaràs enviant aquesta carta (en versió castellana)

DESTINATARI: JOSÉ MARÍA CASTELLANO, PRESIDENT DE ONO; SECRETARIA D'ESTAT DE TELECOMUNICACIONS DEL MINISTERI D'INDÚSTRIA, TURISME I COMERÇ

Em dirigeixo a vostè per demanar-li que la seva companyia acabi de manera immediata amb les pràctiques discriminatòries cap a les persones migrants.

Són moltes les persones estrangeres que expliquen el mateix: criden a ONO per contractar l'ADSL, i en el moment en què diuen que tenen NIE o passaport en lloc de DNI veuen denegada l'alta o han de pagar quantitats que superen els 100 euros per una instal·lació que vostès anuncien com gratuïta, i que no s'exigeixen a ciutadans catalans. Fins i tot de vegades se'ls indica que si aconsegueixen que un català signi el contracte, la instal·lació els sortirà gratis. Aquestes pràctiques són contràries la la llei general de telecomunicacions, que exigeix ​​que els serveis es prestin en condicions de no discriminació.

Comprenc que qualsevol empresa és lliure de cobrir-se davant impagaments, però per això hi ha altres formes, com exigir nòmines, però això ha de passar per tots els clients. El que no és de rebut és que les diferències es facin simplement comprovant si la persona és catalana o estrangera. Això és discriminació pura i dura.

Per tot això li demano a ONO que acabi immediatament amb aquestes pràctiques vergonyoses i discriminatòries.

Atentament

0 comentaris: