8.5.08

Responsabilitat Global és membre de les següents organitzacions

[ca] Responsabilitat Global és membre de les següents organitzacions:
[es] Responsabilitat Global es miembro de las siguientes organizaciones:
[en] Responsabilitat Global is member of these organisations:

[ca] Comissió de Responsabilitat Social de l'Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció (ACCID), en qualitat de coordinador
[es] Comisión de Responsabilidad Social de la Asociación Catalana de Contabilidad y Dirección (ACCID), en calidad de coordinador
[en] Comission of CSR in ACCID, Catalan Association of Accounting & Management, acting as coordinator


[ca] Comissió de Responsabilitat Social del Col·legi de Censors Jurats de Comptes, en qualitat de membre
[es] Comisión de Responsabilidad Social del Col·legi de Censors Jurats de Comptes, en calidad de miembro
[en] Comission of CSR in Col·legi de Censors Jurats de Comptes, as a member.


[ca] Global Reporting Initiative, en qualitat d'Organisational Stakeholder (2008-2011)
[es] Global Reporting Initiative, en calidad de Organisational Stakeholder (2008-2011)
[en] Global Reporting Initiative, in quality of Organisational Stakeholder (2008-2011)


[ca] Forética, en qualitat de soci i auditor de la norma SGE21
[es] Forética, en calidad de socio y auditor de la norma SGE21
[en] Forética, as member and auditor for SGE21 standard