18.5.08

Les organitzacions d'afiliació obligatòria haurien de ser exemplars en la seva responsabilitat social

Quan la pertinença a una organització no revesteix caràcter voluntari sinó que és obligada o quan una organització, en virtut d'un especial estatus promogut per la norma pública, exerceix uns drets davant altres persones físiques o jurídiques, ha de ser molt estricte tant en el compliment de la llei com en les formes. Hom sempre ho ha considerat així.

Avui dia, aquests lògics requeriments de sentit comú adquireixen una formulació nova: aquesta mena d'organitzacions han de ser exemplars en la gestió de la seva responsabilitat social ja que altrament poden perdre més ràpidament que mai la seva reputació i la legitimitat que els permet actuar sota tal estatus.

Avui, la legitimitat ja no ve per una norma emanada de l'ordenament jurídic sinó que l'autoritat s'ha de fonamentar en les coses ben fetes i en el correcte exercici de la ciutadania corporativa.

En aquest sentit, fa temps que surten veus crítiques a les maneres de fer de l'SGAE (la societat general d'autors i autores) i fins i tot contra la seva pròpia existència. Vegem-ne dos exemples d'actualitat:

El sindicat CCOO ha criticat l'actitut de l'SGAE per haver-se apropiat del 10 per cent de la recaptació del Festival Entresures, els beneficios del qual han de ser destinats a eradicar l'esclavitud a Mauritània. Veure notícia: http://www.lavanguardia.es/lv24h/20080515/53463055801.html

SGAE versus EXGAE, podria ser l'anunci de les futures batalles que aquestes dues entitats disputaran en defensa de la cultura i del reconeixement dels autors, i en més d'una ocasió es preveu que en els tribunals. Sobre el tapet dues filosofies completament oposades: del Copyright al Copyleft, passant per la difusió lliure per Internet als aranzels virtuals en forma d'impostos. En definitiva, són dos models antagònics, dues formes d'entendre una mateixa fi: la defensa i difusió de la cultura. Veure notícia: http://www.elpais.com/articulo/internet/SGAE/tiene/rival/EXGAE/elpeputec/20080516elpepunet_1/Tes

Igual que l'SGAE, moltes altres organitzacions senten cada cop més intensament una espasa de Dàmocles que pot trencar amb maneres de fer tradicionals si no se saben renovar als nous temps no solament millorant la qualitat i adaptant-se mecànicament sinó excel·lint en la seva responsabilitat davant la societat en general i els seus partprenents (o stakeholders) en concret.

Article publicat a Tecnonews

Traducir CASTELLANO Translate ENGLISH Traduire FRANÇAIS Übersetzen DEUTSCH Arrevirar ARANÉS