1.5.08

Nova Llei de Contractes del Sector Públic

El dia 30 d'octubre del 2007 es va publicar al BOE la nova Llei 30/2007 de Contractes del Sector Públic .

La llei 30/2007 elimina les barreres d'entrada al mercat de la contractació pública i permet incrementar la transparència dels processos de contractació i per tant augmentar la competència. Aquesta Llei és una trasposició de les Directives Europees 2004/17 i 2004/18.

Una de les principals novetats de la nova Llei és l'impuls per les noves tecnologies per a donar suport a la Contractació Pública, establint les figures del Portal de Contractació on donar publicitat als contractes per a aconseguir major transparència i fomentar la competència.

A més s'estableixen els nous procediments de compra repetitiva com l'Acord Marc o el Sistema Dinàmic d'Adquisició.

0 comentaris: