28.5.08

Save the Children denuncia abusos sexuals a infants per part de forces de l'ONU

a) Les Nacions Unides és una institució pública que requereix ser exemplar. Promou diferents iniciatives dirigides a empreses per tal que assumeixin criteris i compromisos de Responsabilitat Social;

b) En el marc d'una major rellevància de l'RSE, quan una empresa és acusada d'un incompliment greu o d'una conculcació dels drets humans més bàsics, ja va essent habitual que l'empresa doni la cara de manera immediata, formalitzi els comitès d'investigació necessaris i mostri finalment els resultats de manera transparent, establint els correctius o desmentint la notícia.

c) En conclusió, i com si fos un sil·logisme, en el cas que Nacions Unides fos directament acusada d'algun delicte greu hauria d'anunciar una investigació permanent i una transparència absoluta.

Doncs, bé: el cas ja s'ha produït. Nens de tan sols 6 anys són víctimes d'abusos sexuals per part de forces de pau i treballadors d'entitats humanitàries, segons assegura l'organització no governamental Save the Children, que ha denunciat avui aquesta situació a través d'un informe.

Esperem una ràpida resposta i les accions oportunes davant de sospites tan greus.

L'oenagé Save the Children denuncia abusos sexuals a nens per part de forces de l'ONU
La oenegé Save the Children denuncia abusos sexuales a niños por parte de fuerzas de la ONU

Traducir CASTELLANO Translate ENGLISH Traduire FRANÇAIS Übersetzen DEUTSCH Arrevirar ARANÉS

0 comentaris: