21.5.08

L'ONU promourà un nou marc normatiu per a controlar les empreses en Drets Humans

El procés de globalització de l'economia ha fet inservibles algunes de les pràctiques de governabilitat del món basades en organismes internacionals i les convencions sorgides del sistema de Nacions Unides. Els governs no poden establir controls per a l'acció de l'empresa en un món global, i des de l'Organització Mundial del Comerç es posen traves a qualsevol intent de posar alguns límits que permetin garantir els drets humans.

Així mateix, l'existència de les Directrius de l'OCDE per a les empreses multinacionals, malgrat la seva rellevància i el fet que són un punt de referència obligat, no responen prou a les necessitats actuals i requeririen una major concreció i detall per a les noves realitats.

Tot i les notes que poden semblar desencoratjadores, des de Nacions Unides hi ha intents que van més enllà de la iniciativa del Pacte Mundial i que procuren modificar la situació, encara que de vegades amb més voluntat i bones intencions que capacitat real, com posen de manifest altres iniciatives molt significatives com els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni. Vegem com es planteja el fet:

El representant Especial de Nacions Unides sobre Empreses Transnacionals i Drets Humans, John Ruggie, recomana en un informe presentat recentment "promoure un nou marc normatiu internacional basat en la protecció, respecte i remeis efectius, que permeti incidir i controlar les empreses en matèria de Drets Humans".

Ruggie considera que els òrgans internacionals de Drets Humans poden ocupar un paper "més important" per a l'efectiu compliment de les obligacions estatals de protecció enfront de l'activitat empresarial. A més, assegura que si el Consell de Drets Humans de Nacions Unides promou un marc normatiu centrat en "el deure estatal de protegir, l'obligació empresarial de respectar, i l'enfortiment dels mecanismes de reparació per a les víctimes" podrà "tancar la bretxa en matèria empresarial i de Drets Humans".

Una altra de les conclusions de l'informe és que la "comunitat internacional està encara en les primeres fases del procés d'adaptació del règim de Drets Humans per a proporcionar una protecció més eficaç a les persones i les comunitats davant danys ocasionats per empreses".

Informe (sols en anglès): "Protect, Respect and Remedy: a Framework for Business and Human Rights"

Traducir CASTELLANO Translate ENGLISH Traduire FRANÇAIS Übersetzen DEUTSCH Arrevirar ARANÉS

0 comentaris: