7.5.08

Hem de confiar en la professionalitat de la classe tècnica?

L'escrit sobre la responsabilitat de la classe tècnica (No ens hem de refiar dels tècnics i tècniques a cegues! ) va generar un cert debat a la comunitat d'ictnet. Ara volem tornar a incidir sobre el tema arran de les afirmacions de Greenpeace dubtant de la fiabilitat dels controls de radiació a persones després la fuita d'Ascó. Segons la seva opinió, evidencien la voluntat del Consell de Seguretat Nuclear (CSN) de tancar l'accident sense investigar-lo en profunditat.

L'organització ecologista ha denunciat avui que els mesuraments de contaminació radioactiva en persones --ntre ells escolars- que es van portar a terme es van efectuar tard i, a més, es desconeix si s'han utilitzat els mitjans i la metodologia adequats.

L'investigador del CSIC, Eduard Rodríguez-Farré, ha recomanat que es facin nous estudis més fidedignes i que s'inclogui en les revisions els habitants d'Ascó: "No sabem quin criteri ha utilitzat el CSN per decidir qui ha de passar la revisió i qui no, i tampoc sabem si s'ha utilitzat com a referència per avaluar la contaminació l'índex permès per a treballadors, que és molt més alt".

Hi ha persones que pensen que Greenpeace està buscant els tres peus al gat. Hi ha opinadors que diuen que hem de deixar fer als que tenen la capacitació per a fer les coses ben fetes.

La pregunta torna a ser: podem confiar en una classe tècnica el sou de la qual depèn d'empreses que no tenen compromisos clars d'RSE?? No volem atacar ningú. Solament estem posant damunt la taula que últimament s'està llançant un missatge dient que hem de confiar en la professionalitat de la classe tècnica. I nosaltres diem: solament si la seva capacitat d'expressar-se lliurament està garantida, no solament legalment sinó per un compromís proactiu de l'empresa.

Jo conec persones de rang tècnic que no poden fer millor les coses ni s'atreveixen a dir-ho. Però els interessos empresarials, polítics, econòmics, directius, etc. ho fan impossible o extremadament arriscat. La Responsabilitat Social de l'Empresa hauria de facilitar que aquesta classe tècnica pugui evitar per exemple conductes d'ocultació d'informació per part de l'empresa.

Però és clar que en un moment en què es torna a obrir el meló de l'energia nuclear a ningú li interessava aixecar alarmisme entre la població.

Traducir CASTELLANO Translate ENGLISH Traduire FRANÇAIS Übersetzen DEUTSCH Arrevirar ARANÉS

0 comentaris: