30.5.08

Esperança i desesperança: els drets lingüístics en un món multilingüe

Cicle de conferències sobre multilingüisme

La Càtedra de Multilingüisme Linguamón – UOC es complau a informar de la tercera conferència que es farà en el cicle 2008: Esperança i desesperança: els drets lingüístics en un món multilingüe, pel Dr. Fernand de Varennes.

El 2008, l'Any Internacional de les Llengües, hauria pogut presenciar una onada d'interès i activitats en l'àrea de les llengües, però la resposta arreu del món ha estat més aviat fluixa. Irònicament, mentre que hi ha hagut molts desenvolupaments notables des d'un punt de vista legal i polític de caràcter internacional i regional, amb l'avenç de la UNESCO, les Nacions Unides, el Consell d'Europa i fins i tot la UE entre altres organitzacions en el reconeixement i l'aplicació de mesures en l'àrea de la diversitat lingüística i els drets lingüístics, la realitat del que tot això ha comportat sovint no ha estat a l'alçada de la retòrica.

En realitat, la majoria dels tractats i compromisos que s'han acordat sovint són enganyadors, limitats o senzillament ineficaços en moltes àrees de reivindicació lingüística. Tanmateix, encara hi ha raons per a l'optimisme malgrat el que es podria veure com una trista manca de progrés significatiu per a moltes llengües.

Lloc: Centre Internacional de Premsa de Barcelona, sala de conferències. (Rambla de Catalunya, 10, 1er. Barcelona).
Data i hora: dimarts 3 de juny de 2008, a dos quarts de set de la tarda.

Càtedra de Multilingüisme

La UOC i Linguamón-Casa de les Llengües van crear conjuntament la Càtedra de Multilingüisme Linguamón-UOC el mes de novembre passat amb l’objectiu de fomentar activitats de recerca, formació, informació i documentació sobre el multilingüisme com a mitjà de desenvolupament social i econòmic de la societat. Per aquest motiu vol ser un espai de reflexió i anàlisi sobre el paper de les llengües i el multilingüisme en l’àmbit europeu i en el procés de mundialització de la societat i també un marc de cooperació internacional per a la formació acadèmica en aquest àmbit.


Enllaços relacionats amb la temàtica de la conferència:

Drets de les minories i prevenció de conflictes ètnics:
http://www.unesco.org/most/ln2pol3.htm
http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/AllSymbols/31CE7BBED216F60C802568FD0047B63A/$File/G0013786.doc
Pax Linguae, Pax Humanus: els drets lingüístics com a fonament per la pau (Linguapax, Barcelona, 2004)
http://www.linguapax.org/congres04/pdf/de_varennes.pdf
La diversitat lingüística a l’Europa de demà, Consell d’Europa (CdE) (2001; p. 15-21)
http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/publications/minoritylanguages3_en.pdf

Altres enllaços:
Càtedra de Multilingüisme Linguamón–UOC:
http://in3.uoc.edu/opencms/opencms/webs/projectes/multiling/CA/
Linguamón-Casa de les Llengües: http://www.linguamon.cat/

Traducir CASTELLANO Translate ENGLISH Traduire FRANÇAIS Übersetzen DEUTSCH Arrevirar ARANÉS

0 comentaris: