31.5.08

Sostenibilitat dels projectes i programes

La paraula sostenibilitat encara es vincula excessivament a matèries ambientals, però no ha de ser així. La sostenibilitat també ha d'expressar-se a nivell social, a nivell econòmic, a nivell laboral... la sostenibilitat forma part d'un tot. I una empresa que no garanteixi la seva sostenibilitat com a empresa -i per tant econòmicament- no podrà continuar aportant riquesa i llocs de treball a la comunitat. És per això que a Europa es remarca que una empresa que no inverteixi en innovació i recerca no està gestionant adequadament la seva responsabilitat social.

La sostenibilitat, així entesa, també l'hem de vincular als projectes, a les propostes i programes. Sovint les administracions públiques i les associacions sense ànim de lucre tenen un risc més gran de mantenir programes que han deixat de ser prou eficients. En això l'empresa sol ser més àgil perquè els seus criteris són més simples (econòmics) i per tant més fàcils d'aplicar. Quan un programa ha deixat de ser efectiu s'ha de suprimir.

Però si un programa funciona no té sentit canviar per canviar, de vegades sense causes justificades, deixant perdre el valor dels actius creats.

Fem aquesta reflexió amb motiu de la satisfacció que ens reporta haver rebut la convocatòria de dues propostes que vam tenir l'oportunitat d'impulsar força anys enrere i que continuen amb força i 'sostenibilitat' endavant.

L'Escola del Voluntariat, creada l'any 1996, que vam poder promoure des de l'Institut Català del Voluntariat i que va tenir la primera edició a Vilanova i la Geltrú, ara arriba a la 13a edició que tindrà lloc al municipi d'Alp.

Nota informativa

Festcat, l'escola catalana de la festa, que vam tenir l'oportunitat de promoure al 1998 per al Centre de Cultura Popular de la Generalitat de Catalunya.

Des del passat 5 de maig estan obertes les inscripcions per a l'edició 2008 de les Escoles d'Estiu de Cultura Popular que organitza el Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Són quatre propostes formatives relacionades amb el món de la festa i la cultura popular i tradicional, que se celebraran en 4 poblacions catalanes durant el mes de juliol. El programa per a les 4 escoles i els sistemes per realitzar la inscripció per a cadascuna d'elles es pot consultar en el programa complet del Festcat 08.

No podem acabar la reflexió sense anotar que el concepte de sostenibilitat vinculat a un projecte no es refereix al fet que aquest es mantingui en el temps sinó en tot cas a la capacitat que els seus resultats generin un impacte perdurable. És diferent doncs del fet que un projecte es mantingui en el temps, tot i que aquesta constància és una manera evident de fer sostenible el projecte en la mesura que els seus resultats i el seu impacte esdevenen més grans alhora que el mateix programa es beneficia d'uns menors costos i major eficiència.

Traducir CASTELLANO Translate ENGLISH Traduire FRANÇAIS Übersetzen DEUTSCH Arrevirar ARANÉS

0 comentaris: