7.5.08

RSE i innovació social

Aquest matí ha tingut lloc una sessió del tercer Congrés de Professionals i Entitats de la Gerontologia i la Geriatria de Catalunya, en la qual hi ha pres part Responsabilitat Global.

Josep Maria Canyelles, promotor del think tank Responsabilitat Global, ha desenvolupat una presentació de què és i a què respon la Responsabilitat Social de les Empreses i les Organitzacions i com aquest estil de gestió es relaciona amb la innovació social.

En l'esdeveniment s'han tractat molts temes habituals en aquests congressos però mai no s'havia parlat sobre RSE, fet que suposa una manera de mostrar el seu interès i l'inici d'un cert compromís envers la integració d'aquest estil de gestió en un món professional i empresarial on l'RSE pot aportar maneres de fer prou interessants.

Aquest interès no és un fet aïllat. Responsabilitat Global ha col·laborat a desenvolupar codis ètics per a residències o ha fet algun curs de sensibilització dirigit a directors de centres residencials. Fa uns pocs dies en parlàvem d'un.

I uns anys enrere, Josep Maria Canyelles, des de la direcció de l'Institut Català del Voluntariat, havia promogut la presència del voluntariat en els centres residencials de gent gran, en un moment en què circumstancialment s'havien produït certes notícies que minaven la imatge pública i la reputació general del sector. La presència de 'la comunitat' en un centre, a més de millorar la qualitat humana de l'assistència als residents, també era una manera de garantir la transparència, la qualitat i la bona imatge ja que difícilment en una residència on hi entressin persones voluntàries amb regularitat s'hi podrien produir situacions degradants per als residents.

Aquest congrés va néixer amb la voluntat de ser el punt de trobada on es troben les persones professionals i usuàries del camp de la geriatria i la gerontologia a Catalunya.

Programa del Congrés

Traducir CASTELLANO Translate ENGLISH Traduire FRANÇAIS Übersetzen DEUTSCH Arrevirar ARANÉS

0 comentaris: