1.5.08

Responsabilitat Global compensa les seves emissions de CO2

Responsabilitat Global ha generat durant el 2007 unes emissions de 1,402 tones de CO2 a partir de l'ús de vehicles i d'avions.

Aquesta xifra es desglossa en:

· 0,865 t CO2 emeses per 4.603 quilòmetres realitzats amb vehicle
· 0,537 t CO2 emeses per vol avió a Sevilla

Explicacions:

a) Els desplaçaments en vehicle en l'exercici 2007 han estat elevats a causa de la realització de molts projectes escampats pel territori i es feia difícil o impossible l'accés amb transports públics. La nostra vocació és fer ús del transport públic sempre que és possible i sempre en la mobilitat interna de la ciutat. Cal fer notar també les dificultats patides en el 2007 per la gestió catastròfica de la companyia ferroviària RENFE que ha originat un augment en la necessitat de fer servir el vehicle.

b) En la partida de desplaçaments en avió solament s'han comptabilitzat els fets a càrrec propi i no els realitzats per compte d'altri, és a dir contractats per la mateixa clientela, ja que pressuposem que en aquests casos correspon a la part contractant de realitzar la compensació. Si comptabilitzéssim aquests vols (Xile, Costa Rica, Palma de Mallorca) el resultat hauria estat de 14,998 t CO emeses, avions i vehicles inclosos, de manera que aquest seria l'impacte generat pròpiament per Responsabilitat Global (tot i que es solaparia amb el presumptament declarat per altres organitzacions).

c) Donat el nostre funcionament virtual sense locals propis, no imputem despeses vinculades a oficines.

Compensació:


Responsabilitat Global ha efectuat el càlcul i la compensació de les seves emissions per mitjà del projecte zeroCO2, promogut per AccióNatura i Ecodes. El projecte escollit (donat que un dels desplaçaments del 2007 fou a Costa Rica) és el següent:

Segrest de carboni en petites granges situades en la Península de Nicoya, Costa Rica. Projecte impulsat per FONAFIFO i que incorpora activitats de desenvolupament de l'economia local, generant ingressos als habitants locals pels seus serveis ambientals gràcies al programa de Pagament per Serveis Ambientals. Més informació.

Traducir CASTELLANO Translate ENGLISH Traduire FRANÇAIS Übersetzen DEUTSCH Arrevirar ARANÉS

0 comentaris: