31.5.08

El 37% dels discapacitats contractats realitza treballs d'oficina

Algunes empreses de més de 50 treballadors afirmen no emprar minusvàlids per desconeixement de la llei.

La persona que tenim a la recepció és una noia amb la qual estem encantats perquè funciona, a més és educada i agradable a l'hora de parlar". La noia a qui l'empresari es refereix té un grau de discapacitat del 65%, a causa d’una esclerosi múltiple. Aquesta és una de les experiències i opinions que recull l'estudi Perspectives del món empresarial respecte a la contractació de persones amb discapacitat, elaborat per les fundacions de l'ONCE i de Manpower. Una de les conclusions de l'informe és que els empresaris que no han contractat mai persones amb minusvalidesa mostren alguns dubtes pel que fa al rendiment laboral del col·lectiu. No obstant això, les experiències reals amb treballadors amb discapacitat contribueixen de manera significativa a millorar l'opinió sobre el col·lectiu.

En qualsevol cas, la contractació de persones amb algun grau de minusvalidesa segueix sent a Espanya una assignatura pendent. Segons les últimes dades disponibles, si per a la població general la taxa d'activitat supera el 70%, per a les persones amb alguna discapacitat la xifra es redueix al 33,7%. Alhora, el percentatge d'aturats sobre actius era, entre els minusvàlids, d'un 15,3%, mentre que en el conjunt de la població la xifra era inferior en més de cinc punts.
La Llei d'Integració Social i Laboral de Minusvàlids estableix que les empreses públiques i privades de més de 50 treballadors estan obligades a emprar un nombre de discapacitats no inferior al 2% de la plantilla.

Així, el 62,2% de les companyies espanyoles d'aquesta grandària esgrimeixen el complir amb la llei com la motivació més important a l'hora de contractar un treballador discapacitat. Un 21,4% addueix també els avantatges econòmics i fiscals que comporta la seva incorporació a la plantilla. La llei estableix una bonificació de la quota que ha de pagar l'empresari del 90% quan es tracta de treballadors majors de 45 anys i del 70% per als menors d'aquesta edat. Si es tracta d'una dona, la bonificació s'eleva al 100% per a les majors de 45 anys i al 90% per a les menors. La normativa inclou també una subvenció de 3.906 euros al començament del contracte.

L'informe revela també que existeix en alguns casos una desinformació sobre l'obligatorietat legal de contractació de discapacitats. Concretament, l'estudi fa referència a algunes empreses de més de 50 treballadors que mai han incorporat persones minusvàlides i que diuen no haver-lo fet per desconeixement de la Llei d'Integració. També es dóna el cas d'aquelles que, àdhuc coneixent-la, no la compleixen perquè consideren que és "molt difícil que arribi a donar-se la sanció per part de l'Administració".

En aquest sentit, el 26,5% de les empreses (sense tenir en compte la grandària) que no tenen cap empleat d'aquest tipus diu desconèixer l'obligació de contractació de minusvàlids.

Una vegada analitzada la situació, l'informe conclou que la llei no ha generat la necessitat de contractar empleats amb discapacitat, degut, sobretot, a la lleugeresa per part de l'Administració en la vigilància del seu compliment. Així, els responsables dels departaments de recursos humans de les grans empreses reconeixen que les possibilitats que sofreixin una inspecció de treball en la qual es penalitzi l'incompliment de la quota són molt reduïdes. "Encara que la llei ha generat un marc legal favorable per a la integració del col·lectiu, no s'ha produït en paral·lel una conscienciació real de les companyies", argumenta l'estudi, "bé mitjançant la generació d'una cultura adequada per a la integració, bé mitjançant les mesures de caràcter més restrictiu amb el compliment de la llei".

Quant al tipus d'ocupació que ocupen habitualment els treballadors discapacitats, dades de 2006 revelen que la majoria (un 37,7%) va ser contractada per a realitzar treballs d'oficina. El 31,8% ho va ser per a ocupar treballs no qualificats, mentre que en tercer lloc apareix la categoria de treballadors de servei i comerç, amb un 17,7% dels minusvàlids realitzant tasques que s'agrupen sota aquest epígraf.
L'estudi ha estat realitzat amb enquestes a 1.503 empreses espanyoles i després s'ha aprofundit en les seves opinions amb la realització de 12 grups de treball.


Un incompliment molt denunciat

Un informe de la fundació Equipara revela que Canàries és la comunitat autònoma on menys es compleix la normativa, amb un 6% de les empreses de més de 50 treballadors que compleixen amb l'obligació de contractar un 2% de discapacitats. En segon lloc del rànquing de les comunitats menys complidores amb la Llei d'Integració Social i Laboral de Minusvàlids es troben Extremadura i Madrid, on el percentatge de companyies que compleixen és del 8%. Múrcia és la que més ho compleix, amb un 40%. Segons el citat informe a Espanya hi ha unes 35.800 empreses de més de 50 empleats.

El 98% de les empreses lleidatanes amb més de 50 treballadors no contracten persones discapacitades, a pesar que legalment estan obligades a això, segons ha denunciat en diverses ocasions la Aspid (Associació de Paraplègics i Discapacitats de Lleida). L'entitat ha analitzat 168 empreses de Lleida. Encara que la normativa estableix que aquestes empreses han de comptar almenys amb un 2% de discapacitats en les seves plantilles, el 80% reconeixen explícitament que no compleixen la llei. "Les inspeccions de treball són anecdòtiques i les sancions econòmiques, ridícules", segons Josep Giralt, president d’Aspid.

Font: Cinco Días

Traducir CASTELLANO Translate ENGLISH Traduire FRANÇAIS Übersetzen DEUTSCH Arrevirar ARANÉS

0 comentaris: