13.5.08

SISOSCAT organitza les 2s Jornades de Noves Tecnologies i el tercer sector

El proper dia 29 de maig se celebrarà la segona jornada sobre les noves tecnologies i el tercer sector. A la jornada s’explicaran diverses experiències.

A la pàgina web de SISOSCAT podeu trobar el formulari d’inscripció de la jornada i el programa d’actes. Creiem que és una bona oportunitat per establir lligams amb diferents entitats que tenen les mateixes inquietuds i necessitats. La jornada és gratuïta però l’aforament és limitat.

La Fundació SISOSCAT té per objectiu fomentar la solidaritat, la cooperació i el desenvolupament, promovent l'accés a la societat de la informació i a les noves tecnologies d’aquells sectors socials més desfavorits. Per això, es val entre d'altres de les empreses que puguin facilitar grans quantitats de material informàtic ja usat i també aquelles entitats i associacions sense ànim de lucre amb experiència tant en l’aspecte ambiental com a entitats dedicades a ajudar els sectors socialment marginats. Dedica esforços a l’obtenció de material informàtic rebutjat amb l’objecte de procedir, si és el cas, a la seva reparació per tal que pugui ser reutilitzat o emprat per altres persones amb exigències menors o diferents dels usuaris originaris, o bé per donar-li un nou ús o per reciclar-lo als efectes que els elements que el composen puguin ser novament utilitzats en el cicle productiu com a matèria primera en la fabricació de nous béns.

Josep Maria Canyelles va ser patró de la Fundació SISOSCAT en el moment de creació d'aquest organisme, els anys 2003 i 2004.

Fundació SISOSCAT

Traducir CASTELLANO Translate ENGLISH Traduire FRANÇAIS Übersetzen DEUTSCH Arrevirar ARANÉS