1.1.08

MEMÒRIA RSE 2007: Perfil de l'organització

Nota: aquest escrit és part de la memòria 2007 d'RSE de Responsabilitat Global. Està obert a rebre aportacions i comentaris (podeu clicar a sota on diu 'comentaris'). Aquelles aportacions fetes durant la segona quinzena de novembre de 2008 serviran per a millorar o esmenar el document final.

Responsabilitat Global és una identitat[1] a internet (http://www.responsabilitatglobal.com/) que funciona com a marca de les activitats professionals de Josep Maria Canyelles (professional autònom). [GRI 2.1] [GRI 2.6]

Des d’un punt de vista d’activitats continuades i significatives, actua preferentment a Catalunya [GRI 2.5]. De manera molt complementària també s’han fet activitats en altres territoris de parla catalana (Illes Balears) i de parla castellana (Andalusia, Xile i Costa Rica).

La clientela correspon a organitzacions dels tres sectors: Sector privat (empreses, mútues), Sector públic (administracions públiques, empreses públiques) i organitzacions no lucratives (associacions, fundacions). En els indicadors d’ingressos es pot veure la distribució segons sector [GRI 2.7].

Responsabilitat Global funciona preferentment per mitjans online o in company. La seu legal es troba a
Carrer del Recreo, 51 4t 2a
08800 Vilanova i la Geltrú
Catalunya [GRI 2.4]

Altres presències a internet

Bones Pràctiques RSE
Definicions RSE [ca][es][en]
Alt Penedès TSR
Manifest de Sitges TSR [ca][es][en]
Seminari collaboratio Sitges
RSE dels comerços (restringit)
Model collaboratio (accés restringit)
Bloc particular Ictnet (cal alta)


Altres identitats

De manera més específica, la iniciativa collaboratio pretén desenvolupar el concepte de Territoris socialment Responsables i la seva aplicació en aquells entorns on la visió compartida de les diferents parts i el seu compromís amb la Responsabilitat Social de les Empreses i les Organitzacions faci possible aspirar a optimitzar els processos d’inclusivitat, de creació de confiança, de cohesió social, d’identitat, de Capital Social. [GRI 2.2]

Col·laboracions

Donat el caràcter d’activitat professional sense personal contractat, no correspon parlar d’estructura operativa de l’organització ni de divisions. No es disposa de cap empresa ni entitat jurídica. No obstant, existeix una relació permanent amb algunes organitzacions, que fa que es pugui parlar en algun cas d’aliances estratègiques, o que es puguin prestar certs serveis sota formulacions conjuntes o amb acords de desenvolupament:

Associació per a les Nacions Unides: existeix una relació continuada des de l’any 2004, assumint-hi la direcció de la línia de Responsabilitat Social com a professional extern amb una vinculació de caràcter estratègic.
Fundació Pere Tarrés: existeix una relació quasi continuada des de l’any 1989, assumint-hi en aquests moments un àmbit de col·laboració (formació i consultoria) en les matèries de Responsabilitat Social i algunes matèries de desenvolupament estratègic i innovació per al tercer sector.
Amb altres professionals de l’RSE s’han desenvolupat projectes conjunts (especialment: Ètia, Mers) i s’ha construït un marc d’interrelació amb molts altres com a Comissió d’RS de l’ACCID o Iwith. [GRI 2.3]


No disposem de cap persona contractada [GRI 2.8] i no s’ha produït cap canvi significatiu durant el període 2007 cobert per aquesta memòria, ni en els exercicis previs [GRI 2.9].


[1] També existeix la versió en castellà Responsabilidad Global (http://www.responsabilidadglobal.com/) promoguda per Antoni Gutiérrez-Rubí, amb qui compartim un mateix projecte conceptual.