1.1.08

MEMÒRIA RSE 2007: Compromisos amb iniciatives externes

Nota: aquest escrit és part de la memòria 2007 d'RSE de Responsabilitat Global. Està obert a rebre aportacions i comentaris (podeu clicar a sota on diu 'comentaris'). Aquelles aportacions fetes durant la segona quinzena de novembre de 2008 serviran per a millorar o esmenar el document final.

Compromisos amb iniciatives externes

Manifestem que compartim els següents codis o iniciatives [GRI 4.12]:
Pacte Mundial de Nacions Unides
Decàleg ADEG de l’Ètica Empresarial (Ass. d’Empresaris del Garraf, Alt Penedès i Baix Penedès)
Manifest de Sitges per uns Territoris Socialment Responsables (adhesió)

Solament en el tercer document s’ha procedit a fer-hi l’adhesió. En el cas del Pacte Mundial, expressem la nostra identificació però no hi formalitzem l’adhesió entenent que és un document concebuts per a les grans empreses que, ara per ara, no suposa per a la nostra organització un procediment raonable o adequat. Pel que fa al Decàleg de l’ADEG, hi volem manifestar la plena identificació pel fet de ser l’associació empresarial del nostre territori més proper, però tampoc l’hem formalitzat pel fet de no ser-ne socis.

Participació a la societat civil

Formem part com a socis de les següents organitzacions [GRI 4.13]:

Com a organitzacions vinculades a la matèria d’RSE:
Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció (ACCID) http://www.accid.cat/
Forética http://www.foretica.es/
Organitzacions de les quals som socis i que tenen caràcter de proveïdores:
Cooperativa Abacus http://www.abacus.cat/
RACC http://www.racc.cat/
Assistència Sanitària Col·legial http://www.assistencia.cat/
Algunes de les altres organitzacions de les quals participem[1]:
Fundació Catalunya Voluntària (patró) http://www.catalunyavoluntaria.cat/
Òmnium Cultural (soci) http://www.omnium.cat/
Associació d’Antics Alumnes de l’IDEC-UPF (soci) www.idec.upf.edu/aaa
Akwaba -solidaritat i cooperació- (soci) http://www.fundacioakwaba.cat/
Greenpeace (soci) http://www.greenpeace.org/
Foment Vilanoví (soci) http://www.fomentvilanovi.cat/
A.E.Talaia (soci) http://www.aetalaia.cat/
Institut d’Estudis Penedesencs (soci) http://www.iepenedesencs.cat/
Fundació Marató TV3 – recerca malalties (donant) http://www.fundaciomaratotv3.cat/

En el cas de la Fundació Catalunya Voluntària, creada durant el 2007 i de la qual Josep Maria Canyelles és patró, la implicació és activa com a membre de l’equip de direcció. Entenem que aquesta dedicació forma part del nostre voluntariat d’empresa. Durant el 2007 i en els propers anys hi destinem la nostra col·laboració altruista en forma de dedicació de temps i responsabilitats, de la mateixa manera que en períodes anteriors hem brindat aquest voluntariat a altres organitzacions.

[1] Hem inclòs totes les entitats de les que formem part, ja que considerem que aquest és un actiu per a un professional en el sentit que mostra part del seu compromís amb la fortalesa de la societat civil i la participació comunitària. Nota: en el cas de Greenpeace, la titularitat és a nom de la cónjuge.