1.1.08

MEMÒRIA RSE 2007: Drets humans / Human Rights / Derechos humanos

Nota: aquest escrit és part de la memòria 2007 d'RSE de Responsabilitat Global. Està obert a rebre aportacions i comentaris (podeu clicar a sota on diu 'comentaris'). Aquelles aportacions fetes durant la segona quinzena de novembre de 2008 serviran per a millorar o esmenar el document final.

No ens consta que s’hagi produït cap discriminació com a conseqüència de l’activitat directa o indirecta de Responsabilitat Global [GRI HR4].

No s'ha efectuat cap formació en la matèria. Tot i així, la nostra aliança amb l'Associació per a les Nacions Unides (ANUE) possibilita un accés a la informació sobre aquestes matèries [GRI HR3].

Respecte als proveïdors, no s’ha procedit a revisar les pràctiques sobre drets humans en proveïdors ni entitats financeres, aspecte que constitueix un objectiu de futur, sempre en la mesura de les nostres modestes possibilitats [GRI HR2].

0 comentaris: