11.1.08

El Consell Estatal de RSE no es constituirà fins a la pròxima legislatura

Tal com era previsible després que a final de l'any passat van començar a sorgir punts de vista diferents, la posada en marxa del Consell Estatal d'RSE no es produirà fins a la propera legislatura, fet que ha estat confirmat pel director general d'Economia Social del Ministeri de Treball, Juan José Barrera.

A pesar de tot, sí que formalment aquest organisme es crearà, però no tindrà un caràcter efectiu en no convocar-se'n cap reunió. Però ni la creació està assegurada per un tema de terminis: pot succeir que hagi de ser el pròxim Executiu el qui aprovi la creació d'aquest Consell.

En qualsevol cas, Barrera ha dit que el Govern treballa en un esborrany de Reial decret que creï el Consell d'RSE. Aquest esborrany haurà de ser remès al Consell d'Estat i al Consell Econòmic i Social, entre altres organismes.

Vegeu escrit anterior sobre la qüestió: Habemus Consilium?

Traducir CASTELLANO Translate ENGLISH Traduire FRANÇAIS Übersetzen DEUTSCH Arrevirar ARANÉS